Sundhedsstyrelsens idé om, hvor mange danske unge, der tager hårde stoffer, har ikke hold i virkeligheden.

Styrelsen taler problemerne ned og underestimerer de unges hang til og brug af hårde stoffer som bl.a. MDMA og kokain.

Det mener Mads Uffe Pedersen, der er professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.

I årevis har han forsket i 15-25-åriges brug af illegale stoffer, og for ham at se er der langt flere unge, der tager en joint, en streg til næsen eller en pille til ganen, end de danske sundhedsmyndigheder fortæller om offentligt.

MDMA i krystaliseret form. MDMA er det aktive stof i ecstasy og kan enten opløses i drikkevarer, sniffes eller spises. Arkivfoto
MDMA i krystaliseret form. MDMA er det aktive stof i ecstasy og kan enten opløses i drikkevarer, sniffes eller spises. Arkivfoto
Vis mere

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste årlige rapport, ‘Narkotikasituationen i Danmark 2017’, har 4,6 pct. af de 16-44-årige røget hash inden for den seneste måned i 2017, imens 1,9 pct. har taget andre illegale stoffer.

Ifølge Mads Uffe Pedersen kan der være overlap i de to tal, og man kan derfor ikke lægge dem oven i hinanden, men som han ser det, er tallene for lave. Alt for lave.

»Snakker vi kun de unge fra 15-25, vurderer jeg, at det ligger langt højere.«

Mads Uffe Pedersen vurderer, at omkring 10-11 pct. af unge mellem 15-25 inden for den seneste måned har røget hash eller taget andre illegale stoffer.

»Og det er uden mørketallet. Får man også dem med, er det måske omkring 12-13 pct. af de unge, der har taget illegale stoffer inden for den seneste måned.«

Mads Uffe Pedersen understreger med et eksempel om hash-afhængige, hvordan Sundhedsstyrelsen i hans optik fremturer med tal, der ikke giver et retvisende billede af problemet.

»I mange år har man fra sundhedsmyndighedernes side fastholdt, at omkring 11.000 eksempelvis havde et hashmisbrug i Danmark. Det er et gammelt tal fra 2008, der er blevet genbrugt i flere rapporter, og det kan ikke bruges til noget,« siger Mads Uffe Pedersen.

Ifølge et estimatet for Center for Rusmiddelforskning ligger antallet af danskere med et dagligt forbrug af cannabis snarere på 40.000-50.000.

Center for Rusmiddelforskning estimerer, at mange flere danskere ryger cannabis, end Sundhedsstyrelsen oplyser. Hele fire gange så mange.
Center for Rusmiddelforskning estimerer, at mange flere danskere ryger cannabis, end Sundhedsstyrelsen oplyser. Hele fire gange så mange.
Vis mere

»Så man skal passe på med ikke at fastholde lave tal eller tale problemerne ned. Konsekvensen er, at politikerne af gode grunde ikke ved, hvad de har med at gøre og derfor ikke mener, at der er tale om et stort problem,« siger Mads Uffe Pedersen.

Ifølge Kari Grasaasen, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen med særligt fokus på overvågning af narkotikaproblematikken i Danmark, bliver problemerne ikke talt ned.

»Vores undersøgelser over udbredelsen af stofferne viser, at 6 pct. af de unge under 25 år i 2017 havde taget andre illegale stoffer end hash inden for seneste år. Disse 6 pct indikerer et niveau, som altså er nogenlunde stabilt. Og vi har ingen grund til at anfægte undersøgelsernes rigtighed,« siger Kari Grasaasen.

Hun understreger, at undersøgelserne, som er lavet mange gange efter samme metodik og repræsentativitet, ikke kan vise et sandhedsbillede, men i stedet indikere et niveau og vise udviklingen over tid.

Men skal de metodikker så ikke revurderes? Er der behov for en anden måde at anskue problemerne på i 2018 og fremover?

»Det tror jeg faktisk ikke, og vi er enige om metodikken i alle de europæiske lande. Alle de indikatorer, vi bruger til at analysere problemets omfang, fortæller, at vi ligger på et stabilt niveau. Det kan vi blandt andet se på antallet af personer, der dør hvert år som følge af stofindtag. Det ligger stabilt på omkring 250 narkotikarelaterede dødsfald årligt, og det har det gjort i mange år.«