Da seks britiske mænd svulmede op under et fejlslagent medicinforsøg i England, var de ofre for alvorlige fejl fra lægemiddelfirmaets side, skriver Politiken.

De heldige af forsøgspersonerne lå i koma, de uheldige skreg af smerte. I dag - to måneder senere - viser en standardanalyse i en computermodel, at medicinforsøget aldrig burde have været godkendt. Og problemet har endda været kendt siden 2001.

Stoffet, som det tyske biotekfirma TeGenero forsikrede kunne passe som en legoklods på et protein i de seks menneskekroppe, passer ikke alligevel.

Det hævdede firmaet ellers i sin ansøgning til de britiske lægemiddelmyndigheder. Da forsøgspersonernes modtog stoffet gik deres immunforsvar amok og var ved at tage livet af dem.

Afsløringen kommer fra to lektorer i biomedicin fra Syddansk Universitet, Søren Hansen og Graham Q.

Leslie, der har offentliggjort forklaringen i det seneste nummer af det videnskabelige tidsskrift Nature.

De anbefaler, at reglerne for godkendelse af nye lægemidler bliver ændret.

Problemet er, at de lægemidler, TeGenero og andre biotekfirmaer arbejder med, nemlig antistoffer, angriber så specifikke områder i vores kroppe, at der bør stilles større krav, inden man forsøger sig på mennesker. Søren Hansen siger, at 'sandsynligheden for, at det går galt igen, er stor, ud fra de retningslinjer der i dag foreligger'.

Det skyldes bl.a., at en abe er en abe ifølge retningslinjerne. Inden et lægemiddel kan afprøves på mennesker, skal en abe lægge krop til. Med antistoffer betyder den mindste forskel på aber en del.

TeGenero, der ikke ønsker at udtale sig, hævdede, at deres forsøgsabe, en Java makakabe, var identisk med et menneske i det molekyle, der skulle testes. Det er den ikke, siger de to danskere, der har læst TeGeneros ansøgning. Det ville en chimpanse eller mange andre abearter til gengæld have været.

- Det er uforståeligt, at de har tilbageholdt de oplysninger, siger Søren Hansen til Politiken. De seks personer overlevede, enkelte med varige mén.