Den private institution 'Solhaven' i Farsø overtrådte måske reglerne, da Nordjyllands Amt gav institutionen lov til selv at afgøre, hvornår man havde lov til at bruge fysisk magt mod beboerne.

'Det er helt usædvanligt, at folk selv får lov til at afgøre, om de har overtrådt loven. Og det er yderst betænkeligt,' siger Claus Hagen Jensen, professor i offentlig ret ved Aalborg Universitet.

'Det afhænger af de generelle bestemmelser for private institutioner, om loven er overtrådt, men Folketingets ombudsmand bør gå ind og undersøge, om tilsynet har været godt nok,' tilføjer Claus Haagen Jensen.

Folketingets §71-udvalg fører tilsyn med blandt andet psykisk syge og unge, der sidder i fængsel. Medlem af udvalget Tina Petersen, Dansk Folkeparti siger:

'Jeg håber virkelig, at ombudsmanden undersøger, om tilsynet har været godt nok. Jeg har kendskab til adskillige unge, der har været udsat for en hårdhændet behandling på 'Solhaven'.

'Vi arbejder for, at der skal være samme mulighed for tilsyn med private institutioner, som der allerede er for offentlige. 'Solhaven' skal ikke i fremtiden kunne afvise uanmeldte besøg,' siger Tina Petersen til B.T.

Støtter opfordring
Den radikale Martin Lidegaard støtter opfordringen til Folketingets ombudsmand om at undersøge, om tilsynet med 'Solhaven' har været i orden.

'Magtanvendelse er et voldsomt indgreb over for den enkelte, og vold er aldeles uacceptabelt som pædagogisk metode. Derfor må der ikke gives køb på tilsynet af institutioner, hvor man anvender magt,' siger Martin Lidegaard. pbo