Nu er det desværre sket igen. En helt almindelig ung pige – denne gang kun femten år – er på forholdsvis kort tid blevet indrulleret og påvirket så meget af det islamistiske miljø i Voldsmose, at hun nu er stukket af og officielt har konverteret til islam.

Hendes forældre er knuste. De kunne mærke, der var noget galt, men vidste ikke, hvad de skulle gøre. I Danmark er der ingen hjælp, at hente for forældre i den slags situationer. Der er ingen steder, de kan henvende sig for at få gode råd, og der er ingen lov, som siger at mindreårige skal have forældrenes samtykke, hvis de vil konvertere. Det skal der laves om på.

Det er ikke ulovligt at missionere i Danmark, men man skal være opmærksom på, at islamisterne med ekstrem dagsorden er meget aktive på det punkt. De får nemlig noget, der hedder hasana, ved at omvende folk. Hasana betyder, at man bliver belønnet i Dommedagens regnskab – jo flere man har fået til at konvertere, jo større belønning. Disse islamister tilbyder de unge et unikt fællesskab, hvor de kommer til at føle sig virkelig værdsat.

Man bliver en del af noget, og inden man ser sig om, er man blevet påduttet bindegale holdninger. Der findes en del eksempler på konvertitter, der er i besiddelse af de mest ekstreme holdninger.

Imamer og folk tilknyttet moskeerne påvirker de unge uden at inddrage forældrene. Det hører ingen steder hjemme og burde i sig selv være ulovligt. I Danmark kan man ikke blive konfirmeret uden forældrenes samtykke og en konfirmationsforberedelse, som strækker sig over det meste af et skoleår. Men det selv samme barn kan tilsyneladende konvertere til islam fra den ene dag til den anden, hvis det vil. Det hænger ikke sammen.

Man kan dog diskutere, om den unge pige i ovenstående eksempel i realiteten er konverteret, for hun kan ikke melde sig ud af folkekirken uden forældrenes samtykke. Og ifølge islam kan man ikke tilhøre andre religioner. Så følger man den logik, er pigen, som er konfirmeret, slet ikke konverteret.

Alligevel vil jeg mene, at der mangler klar lovgivning på området, og jeg er ved at undersøge, hvad man kan gøre uden at konflikte med religions-/trosfriheden. Det er en længere proces, men det er vigtigt at gøre alt, hvad vi kan for at bremse udviklingen som er voksende. Mindreårige må ikke køre bil, må ikke disponere over egen opsparing og har ingen stemmeret. Hvorfor må de så konvertere, som det passer dem?

Jeg har talt med den pågældende mor og føler med hende, men trøst er ikke nok. Forældre i den slags situationer har ofte henvendt sig til mig, og det eneste jeg kan gøre er at give dem nummeret på andre, der har stået i lignende situationer. Mit råd er, at forældre til unge konvertitter er nødt til at organisere sig. De skal stå sammen og hjælpe hinanden.

Udover lovgivningsområdet arbejder jeg politisk for, at der skal oprettes en hotline, hvor man kan tale med erfarne folk, som ved hvad der er op og ned, når ens barn, bror eller søster pludselig forandrer sig – lukker sig inde i sig selv, begynder at gå med tørklæde, ikke længere vil spise svinekød m.m. Lige nu har de ingen steder at gå hen.

Vi må gøre alt, hvad der står i vores magt for at beskytte vores unge mod den form for overgreb. Når de bliver 18 år, kan de selv vælge – ikke før.