Profilen var sænket til jordhøjde. Den indtil i fredags så selvsikre udviklingsminister Anita Bay Bundegaard havde anlagt en helt igennem ydmyg tone, da hun tirsdag blev grillet i Folketingets spørgetid.

"Jeg dummede mig", "forslaget er taget af bordet", "sådan skulle jeg ikke have udtrykt mig", "jeg undskylder".

Sådan lød ordene igen og igen og igen fra den radikale komet, hvis bane siden i fredags har taget en faretruende nedadgående retning.

Baggrunden for den politiske vinterstorm er udviklingsministerens forslag om at udvide flygtningebegrebet, så også millioner af fattigdomsflygtninge kan komme til Europa. Et forslag som en samlet regering - og et enigt Folketing - omgående skød ned.

Tirsdag blev det endegyldigt slået fast, at også udviklingsministeren tilslutter sig kritikken af sit eget forslag:

"Det var et løst forslag, som ikke har nogen gang på jorden. Og jeg siger gerne, at her dummede jeg mig. Så lad os glemme snakken om ændring af flygtningekonventionen," lød det allerede fra starten af debatten fra den trængte udviklingsminister.

Men det var ikke den eneste beklagelse, Anita Bay Bundegaard måtte give. Hendes antydning af, at politikere fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti ligefrem håber på, at fattigdomsflygtningene drukner på vejen til Europa, førte til rasende protester fra de tre partier. Også her gav ministeren efter:

"Jeg vil gerne give en uforbeholden undskyldning, så uforbeholden så jeg overhovedet kan give, for den udtalelse, jeg selvfølgelig ikke skulle være kommet med," lød det fra udviklingsministeren.

Anita Bay Bundegaard blev hjulpet igennem debatten af den socialdemokratiske udenrigsordfører Jeppe Kofod, der fungerede som en slags støttepædagog.

Jeppe Kofod forsøgte at flytte debatten over til de borgerliges svage punkt, nemlig forslaget om at skære i den danske udviklingbistand, samtidig med de borgerlige ønsker at begrænse tilstrømningen af fattige udlændinge til Danmark. Her kunne regeringspartierne endelig komme lidt i offensiven.

Anita Bay Bundegaards fremtidsudsigter blev ikke bedre, da også Nyrup tirsdag utvetydigt tog afstand fra hendes forslag om at ændre flygtningekonventionen i lempeligere retning.

På B.T.s spørgsmål om, Nyrup kunne komme i tanke om et politisk fejlskud af lignende dimensioner, afparerede statsministeren dog med en vis elegance:

"Årh, jeg kan da godt komme i tanke om et par af mine egne," lød det fra Nyrup, der ikke ville sparke yderligere til den uheldige minister.

Trods Nyrups parade understregede tirsdagens udvikling, at Anita Bay Bundegaard på rekordtid har skamskudt sin egen politiske karriere.