Retslægerne kalder det ganske vist for karakterafviger, men der er ingen tvivl om meningen i den mentalerklæring, som de har lavet på den mord-sigtede Peter Lundin: Psykopat.

Efter to-tre ugentlige samtaler på to måneder med psykiaterne på Justitsministeriets retspsykiatriske undersøgelses-klinik - er Peter Lundin blevet erklæret for "karakter-afviger" - det som tidligere kaldtes psykopat, erfarer B.T.

Lægerne mener ikke, at Peter Lundin er sindssyg eller har været det på gerningstidspunktet og derfor kan han idømmes fængsels-straf. Der er ingen tvivl om, at hvis Peter Lundin kendes skyldig i overlagt drab på Rødovre-familien vil straffen efter retspraksis blive livsvarigt fængsel.

Selve indholdet af mentalerklæringen, der nu er sendt til statsadvokat Erik Merlung, holdes hemmelig indtil retssagen.

En svensk psykiater er tidligere kommet til samme konklusion - at Peter Lundin er "psykopat". Det skete, da Sten Levander så flere timers TV-optagelser af Peter Lundin fra dengang han blev interviewet i et amerikansk fængsel, hvor han afsonede dommen for drabet på sin mor. Den svenske psykiater sagde: "Peter Lundin er den reneste og klareste psykopat, jeg nogensinde har haft kendskab til." På en særlig tjek-liste, der bruges til mentalundersøgelser, der kan give fra 0 til 40 point, fik Peter Lund 39 point, sagde svenskeren.

Nu er hans danske kolleger nået til nogenlunde samme resultat under den officielle mentalundersøgelse.

Peter Lundin har kun erkendt, at han brækkede halsen på Marianne og børnene - men at det nærmest skete ved et uheld. Så ifølge hans "tilståelse" er der kun tale om uagtsomt manddrab eller højst vold med døden til følge.

I dag skal retten i Rødovre tage stilling til om en Peter Lundin må give et interview til en journalist fra Ekstra Bladet.

Politiet har sammen med anklagemyndigheden nægtet ham at få besøg af pressen i fængslet.

Politiet mener ganske enkelt, at Peter Lundin langtfra har fortalt sandheden - og derfor skal han ikke have mulighed for at "kaste grus i maskineriet" ved at give interviews til pressen - hvor han måske kan tænkes at komme med helt nye forklaringer.

Det vil anklagemyndigheden ikke acceptere så kort før rets-sagen - hvor Østre Landsret skal finde 12 uafhængige nævninger, der ikke føler sig påvirket af, hvad de har læst set og hørt om Lundin-sagen.

Statsadvokat Erik Merlung er i fuld gang med at udarbejde anklageskriftet mod Peter Lundin, så sagen kan køre fra 5. marts, hvor Østre Landsret har reserveret to uger til sagen.