Fra og med onsdag er det tilladt at sælge øl og sodavand i engangsemballage i Danmark - hvis der betales pant.

I praksis vil der imidlertid gå et godt stykke tid, før øl og sodavand på dåse for alvor vil byde plastic- og glasemballage konkurrence. Først omkring den 1. juni begynder markedsføringen, og først da vil forbrugerne kunne købe dåseøl og -vand i supermarkederne.

Det skyldes, at bryggerierne og dagligvarehandlen har indgået en aftale om at vente, indtil det danske retursystem er moderniseret til også at modtage dåser. Det vil tage omkring et halvt år og koste en kvart milliard kroner. Omkring 2000 butikker skal have omstillet deres flaskeautomater til også at tage imod dåser, så de kan indsamles og genanvendes på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Hvis dåserne alligevel begynder at dukke op i handlen, bør forbrugerne sikre sig, at de kan komme af med dåserne igen, når de betaler pant i butikken.

»Mit råd til forbrugerne er, at de bør holde sig til butikker, hvor de kan komme af med dåserne igen,« siger direktør Klaus Müller, brancheforeningen GenvindingsIndustrien. Hvis butikken ikke vil tage tomme dåser retur, er det op til forbrugerne selv at sortere affaldet, så det kan blive genbrugt.

Genvindingsindustrien er klar til at modtage såvel dåser som engangsplasticflasker og genvinde materialerne.

»Lige så snart, der er indført et pantsystem om et halvt år, skal vi nok få dåserne og engangsflaskerne ind til bearbejdning. Indtil da må vi håbe, at forbrugerne af sig selv vil sortere affaldet til genvinding,« siger Klaus Müller.

Nogle kommuner har affaldssortering, som skiller metal fra det affald, der går til forbrænding. I kommuner, der ikke er nået så langt, kan forbrugerne selv sortere dåserne fra og aflevere dem på genbrugspladsen.

Tidligere miljøminister Svend Auken (S) havde iværksat den lovgivning, der gennem Dansk Retursystem A/S skal muliggøre en effektiv og miljøvenlig indsamling af dåser. Pengene til ændringerne skal komme fra bryggerier og tapperier, der betaler gebyr til selskabet.

Størrelsen af forbrugernes pant for dåseemballage er fastsat.

Det kommer til at koste halvanden krone i pant, når man køber en øl eller en sodavand i Danmark - uanset om drikken er på dåse eller i flaske af glas eller plast.

Bortset fra det var det ændrede retursystem ufærdigt, da den nye regering kort efter sin tiltræden ophævede Danmarks forbud mod engangsemballage, som i en årrække har holdt øl- og sodavandsdåser ude af det danske marked.

Efter regeringens annoncering af ophævelsen af forbuddet har EU's svenske miljøkommissær, Margot Wallström, bebudet, at dåsesagen mod Danmark ved EF-Domstolen vil blive standset. Det er i sidste ende domstolen selv, der beslutter, om sagen skal skrinlægges. Domstolen kan vælge at videreføre sagen, hvis den skønner, at det er af principiel betydning at få fastslået, om EU-Kommissionen eller Danmark havde retten på sin side.

/ritzau/