Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) får igen kritik for at have ydet vennetjenester på bekostning af miljøet.
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) får igen kritik for at have ydet vennetjenester på bekostning af miljøet. Foto: Liselotte Sabroe

En ledende Venstre-politiker i Silkeborg Kommune havde en klar forventning om, at partifællen, miljøminister Eva Kjer Hansen (V), kunne presse sit embedsværk til at godkende mere grødeskæring – som er fjernelse af plantevækst – i et særligt beskyttet område af Gudenåen.

Det kan BT i dag fortælle, efter at avisen er kommet i besiddelse af en mailkorrespondance, hvoraf det fremgår, at Silkeborg Kommune har arbejdet intenst på at ‘påvirke’ ministeren og få hende til at ‘presse’ sit embedsværk.

Som BT i går kunne fortælle, er Eva Kjer Hansen havnet i en ny kritisk sag, efter hun, ifølge eksperter, i strid med praksis har blandet sig i en afgørelse om grødeskæring i Gudenåen i Silkeborg.

Kan skade sjældne vandplanter

Ledende Venstre-politikere i Silkeborg Kommune, herunder den siddende borgmester Steen Vindum og formand for kommunens plan-, miljø- og klimaudvalget Jarl Gorridsen, har igennem længere tid forsøgt at indhente tilladelse til at grødeskære mere i et særligt beskyttet område i Gudenåen, fordi der opleves store problemer med oversvømmelser.

Både kommunens egne embedsfolk og Naturstyrelsen, som i sidste ende skal godkende en eventuel dispensation for kommunen, har dog klart afvist ønsket. Området er nemlig et såkaldt habitatområde, som betyder, at det er særligt beskyttet og underlagt EUs naturbeskyttelsesdirektiver. En intensivering af grødeskæringen vil være til fare for de sjældne vandplanter, der vokser i Gudenåen på strækningen mellem Silkeborg og Kongensbro og dermed i strid med det såkaldte habitatdirektiv.

Se videoen: Her bliver Eva Kjer afsløret på video

Gik direkte til ministeren

Det vakte derfor opsigt, da kommunen i november begyndte at grødeskære på den beskyttede strækning, efter kommunen ifølge eget udsagn havde fået en direkte tilladelse af Eva Kjer Hansen.

Nu kan BT via en mail-korrespondance fortælle, hvorfor Silkeborg Kommune i september valgte at gå direkte til ministeren og ikke til Naturstyrelsen, som ellers er den ansvarlige myndighed på området. Ministeren skulle lægge pres på Naturstyrelsen, der så sent som i 2014 havde afvist at give en udtalelse, som kunne føre til en ekstra grødeskæring i Gudenåen.

»Vi mener, at der er juridisk hjemmel til at gøre det. Vi er således ikke enige med vores lokale forvaltning, der stadig mener, at hjemmelen ikke er til stede. Derfor er forespørgslen nu gået direkte til ministeren rent politisk uden om det lokale (og statslige) embedsværk. Det bliver således ministeren, der selv har set forholdene, der kommer til at gå til NST (Naturstyrelsen red.) og lægge pres på en fornyet tilgang,« skriver Jarl Gorridsen formand for plan-, miljø- og klimaudvalget til det lokale vandløbslaug den 15. september 2015.

Han skriver endvidere:

»Jeg skal igen minde om, at vi politisk stadig er i gang med at påvirke vores minister og Naturstyrelsen, således at vi får samme frihed til at sætte ind i habitatområdet fra boen i Silkeborg og ned til Kgs.Bro.«

Mødtes til politisk møde

Den pågældende mail blev skrevet, efter at Eva Kjer Hansen havde besøgt blandt andre Steen Vindum og Jarl Gorridsen til et såkaldt politisk topmøde ved Gudenåen i slutningen af august. Her skulle man bl.a. drøfte den forhøjede vandstand i Gudenåen. Under besøget deltog også partifællen og folketingspolitikeren Kristian Pihl Lorentzen, der er medlem af miljø- og fødevareudvalget.

Da BT tog sagen op i går afviste Eva Kjer Hansen kommunens fortolkning af hendes brev og understregede, at hun blot ‘oplyser hvilke muligheder kommunen har for at skære grøde’.

Efter de nye oplysninger mener flere, at forløbet mere og mere ser ud som om, at Eva Kjer Hansen skulle hjælpe sine partifæller i Silkeborg Kommune til at omgå embedsmændenes afvisning af intensiveret grødeskæring.

»Det lugter meget, meget stærkt af en vennetjeneste,« siger Maria Reumert Gjerding, der er klima- og miljøordfører for Enhedslisten. Hun uddyber:

Tænker kun på at hjælpe venner

»Det er utilstedeligt, at ministeren blander sig i sådan en afgørelse. Hun skal melde tilbage, at det ikke er hendes bord, og at kommunen i stedet skal henvende sig til Naturstyrelsen. Det kan jo få store konsekvenser, da man ødelægger et habitatområde ved at grødeskære mere.«

Socialdemokraternes landbrugsordfører Simon Kollerup siger:

»Mere og mere tyder på, at hun er parat til at tilsidesætte både miljø, egne embedsmænd, Folketinget og uafhængige miljøforskere for at hjælpe særinteresser, om det så er er den mest yderligtgående landbrugslobby eller egne partifæller fra Venstre.«

»På Christiansborg tales der nu om, at Eva Kjer Hansen fremfor at være alle danskernes miljø- og fødevareminister, nu nærmest fremstår som en egenrådig gylledronning, der ikke vil lytte til uafhængige forskere inden for miljø og vandkvalitet. Det er altså uheldigt.«

BT var i går til en pressebriefing hos Miljø- og Fødevareministeriet, og her fik vi at vide, at ministeren ikke ønskede at give interview til BT om sagen. I forgårs skrev hun dog til BT, at hun ikke har nogen personlig relation til Steen Vindum.

Manden bag mailen: Det er ikke en vennetjeneste

Formanden for Silkeborg Kommunes plan-, miljø og klimaudvalg Jarl Gorridsen har forfattet den mail, som viser, at Silkeborg Kommune arbejdede på at ‘påvirke ministeren’ og ‘presse embedsværket’.

Målet var, at kommunen kunne få mulighed for at grødeskære.

Men Jarl Gorridsen afviser, at ministeren fiksede det for kommunen.

»Vi er ikke så dumme, at vi tror, at vi bare kan få ministeren til at give os lov. Det her er resultatet af et grundigt stykke arbejde, og vi har bare ikke haft den samme fortolkning af reglerne som vores forvaltning, og derfor spørger vi ministeren. Og vi skriver ofte til ministre.«

Ordlyden i mailen viser, at I har nogle klare forventninger til henvendelsen...

»Sådan ser jeg ikke på det. Det er groft forenklet, og det her er ikke en vennetjeneste.« siger Jarl Gorridsen.

Da I sætter gang i grødeskæringen, fortæller I pressen, at det er fordi, ministeren har givet jer lov. Og det er også din udlægning...

»Der har jeg måske nok gjort regning uden vært og ikke været nøjagtig. Vi har ikke fået et ‘go’ fra ministeren. Vi har kun fået et ‘go’ til at træffe en beslutning,« siger han.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.