Uffe Elbæks nye parti, Alternativet, er klar med 54 siders partiprogram.

Partiet ønsker en helt ny politisk kultur, der bygger på bæredygtighed og inddragelse af borgerne i den politiske proces.

Her er uddrag fra partiets program:

En ny politisk kultur:

Fuld åbenhed om partistøtten

Borgere skal kunne foreslå Folketinget nye lovforslag (Åbent Ministerium)

Etablere forskningscenter for demokrati, politikudvikling og borgerinddragelse på Christiansborg

Læs også:

Miljømæssig bæredygtighed

Kun 100 g kød om dagen/person

En ugentlig ’spis grønt dag’ på offentlige institutioner

Indføre pant på bæreposer og elektronik

100 pct økologisk produktion i landbruget før 2040

Solenergi i offentlige bygninger

Støtte energi-andelsbevægelse i lokalsamfundet

Indføre roadpricing

Forbedre offentlig transport og sænke billetpriser

Busser, renovationsbiler og alle lastbiler skal omlægges fra diesel til biogas

Stop for skovdrift i statslige skove - udsætning af bisonokser

Plads til vilde planter og dyr i byerne

Læs også:

Social bæredygtighed

Flextid set over hele arbejdslivet

Bedre balance mellem familie og arbejdsliv for børnefamilier

Eksperimentere med nye bo-, bygge- og leveformer

Afprøve lokale eksperimenter med egne pengesystemer, nye beskatningsregler, nye ejerskabsmodeller og nye regler for overførselsindkomster og håndtereing af sociale problemer.

Fra kontanthjælp til fast basisydelse/borgerløn

Opgør med gensidig forsørgerpligt for ikke-gifte samboende

Økonomisk bæredygtighed

Vækst skal også måles som trivsel og livsglæde

Alle offentlige investeringer skal være bæredygtige

Pensionskasser skal tvinges til at investere i bæredygtighed

Flere grønne afgifter

Skat på arbejde skal beskattes mindre

Skat på formue, bolig og arv skal beskattes højere

 

Uddannelse og nysgerrighed

Karakterer skal suppleres af evaluering

Iværksætteri indføres i folkeskole og ungdomsuddannelser

Den faglige stolthed og status skal tilbage i håndværksfagene

Elever med særlige behov for udvikling af sociale og personlige færdigheder skal identificeres hurtigere

Det uformelle uddannelsesmarked skal styrkes

 

Kunst og kultur

Flere statslige kulturmidler skal gå til kunstnerisk produktion

Kulturen skal inspirere og udfordre alle politikområder i samfundet

Kunst skal være et fag i folkeskolen og på ungdomsuddannelser

Kultur på recept skal kunne tilbydes mennesker i sårbar livssituation

 

Iværksætteri og social opfindsomhed

Indførelse af 2-årig iværksætterydelse på 80 pct af dagpengene til ledige

100 rejselegater til at få danske iværksættere skal ud i verden

Lokalt iværksætteri som grønthandel, kioskvirksomhed, frisør og rengøring skal værdsættes

Den kreative industi skal styrkes