Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Lange ventetider hos akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden udløser både 'desperation' og 'livstruende' situationer, viser en ny sag.

Det er ikke kun patienter, der risikerer at vente i timevis på at komme igennem til Region Hovedstadens nye akuttelefon 1813.

Også sundhedspersonale, der skal videregive alarmerende oplysninger om livstruende sygdom, risikerer at 'hænge' i telefonen, uden at komme igennem, viser en ny sag.

En blodprøve, testet af Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital den 2. januar, viste at en patient, der havde fået taget blodprøve hos egen læge, var i en ‘potentiel livstruende situation’ og øjeblikkeligt skulle have taget flere prøver, tilses af en læge eller indlægges.

Normalt orienterer hospitaler, der får akutte og kritiske prøvesvar, omgående patientens egen læge, men i weekender og efter klokken 16 er det lægevagten - og nu akuttelefonens - opgave at finde patienten, eventuelt ved at køre ud til personen, og om nødvendigt få vedkommende indlagt.

Men den 2. januar kunne hospitalet ikke komme igennem til 1813 og få slået alarm til den patient, der var i livsfare, viser en indberetning fra overlæge Esther A. Nielsen fra Nordsjællands Hospital.

I indberetningen skriver lægen, at ‘vi allerede [har] fået første indikation på at 1813 ikke fungerer mht. alarmsvar.’ Hun skriver, at ‘én af vore bioanalytikere [forsøgte] at aflevere et alarmsvar til 1813. Først hang hun i kø i 10 minutter til sygeplejerske, dernæst 30 til læge (uden at komme igennem). Tilsidst ringede hun i desperation til akutmodtageafdeling, som tog sagen på sig. Det er slet ikke OK!’

Overlæge Esther A. Jensen bekræfter episoden, der er indberettet i sundhedsvæsenets eget system som en såkaldt ‘utilsigtet hændelse’ af Jesper Lundh, der er praktiserende læge i Nivå og kvalitetskonsulent for de praktiserende læger i hovedstaden og regionen:

- Hospitalerne analyserer blodprøver konstant nu, og derfor vil der selvfølgelig komme flere situationer, hvor hospitalerne i weekender eller om aftenen er klar med kritiske prøvesvar, som der skal reageres omgående på - og det er så 1813’s opgave. Derfor er der kun én vej, og det er at få de uacceptabelt lange ventetider på 1813 ned til under fem minutter, siger Jesper Lundh.

Freddy Lippert, der er direktør for akutberedskabet i regionen, siger, at der findes såkaldte ‘bagnumre’, der kan bruges af hospitaler i sådanne situationer, men Nordsjællands Hospital havde aldrig fået dette nummer og kendte det ikke, oplyser overlæge Esther A. Jensen.

Det bekræfter kvalitetskoordinator Jesper Lundh:

- Hillerød Hospital kendte ikke det nummer. Jeg kender det heller ikke. Den anden dag havde jeg selv brug for kontakt med 1813 og det er selvfølgelig ikke meningen, at jeg som læge ikke kan komme hurtigt igennem, men jeg måtte også ringe via 1813 og vente, og det tog vi så en diskussion om, siger Jesper Lundh.

Lægevagten i Region Hovedstaden med 1,7 mio. indbyggere var indtil 1. januar drevet af regionens egne praktiserende læger, der selv havde det fulde ansvar for ordningen. Lægerne blev imidlertid opsagt og lægevagten overtaget af Region Hovedstaden, der har haft vanskeligt ved at rekruttere nye læger nok.

Ventetiderne har især omkring nytår været meget lange, og især de praktiserende læger i regionen er  kritiske overfor ordningen af mange grunde: De mener, at det er forkert, at den første visitation på 1813 foretages af sygeplejersker, idet det ifølge lægerne giver både risiko for, at der overdiagnosticeres, så folk, der kunne vente med behandling, sendes til skadestuer og hospitaler om aftenen og om natten og tapper ressourcer fra rigtige syge, men også at der underdiagnosticeres og at symptomer på rigtig sygdom overses.

En læge, BT har talt med, fortæller hvordan en patient med symptomer på en blodprop blev 'overset' og fik den forkerte behandling efter at have henvendt sig til 1813.

Lægerne mener også, at den vigtige, såkaldte 'epikrise' et journalark med oplysninger fra lægevagten om, hvordan en patient er behandlet, og hvad den pågældende måtte have fået af medicin, i flere tilfælde ikke modtages fra 1813, eller også er sjusket og fejlbehæftet. Region Hovedstaden har beklaget de lange ventetider i de første dage af januar, men satser på en hurtig normalisering.

Andre læser også