Trods opbakning fra statsminister Poul Nyrup Rasmussen og et massivt flertal i befolkningen er kritikken af indenrigsminister Karen Jespersen (S) ikke taget af blandt regeringspolitikerne. Tværtimod. Et krisemøde mandag formiddag fik på ingen måde fjernet konflikterne mellem Jespersen og hendes kritikere.

Stormen mod Karen Jespersen skyldes hendes kontroversielle forslag om dels at isolere kriminelle asylansøgere på øde øer, dels om at lave en undersøgelse af, hvor mange indvandrere der vil befinde sig i fremtidens Danmark.

Bag kulisserne skærpedes konflikten i Socialdemokratiet i løbet af weekenden, da partiet toppolitikere grupperede sig for og imod Karen Jespersen.

Udover Nyrup menes Ritt Bjerregaard - og til en vis grad Henrik Dam Kristensen - at støtte Karen Jespersen. Til gengæld er Svend Auken og hans håndgangne mænd stærke modstandere af indenrigsministerens stramninger - og denne gruppe får af taktiske årsager en vis støtte af finansminister Mogens Lykketoft. Han er kendt for at have et anstrengt forhold til Karen Jespersen, der agerer alt for selvstændigt efter hans smag.

For at gyde olie på vandene inden den socialdemokratiske kongres, der starter onsdag - og det radikale landsmøde i den kommende weekend - blev der i går holdt krisemøde mellem indenrigsministeren og rets- og udlændingeordførerne fra Socialdemokratiet og de Radikale. På mødet deltog også den socialdemokratiske politiske ordfører, Pernille Blach Hansen.

Ifølge B.T.s oplysninger var især den radikale gruppeformand, Elisabeth Arnold, helt oppe under loftet af irritation, og hendes kritik blev med kun en enkelt undtagelse bakket op hele vejen rundt om bordet. Omend i stærkt varieret tonefald.

Den radikale udlændingeordfører Henrik Svane var således betydelig mere afdæmpet, mens Pernille Blach Hansen primært lagde luft til Karen Jespersens sprogbrug. Opbakning til Karen Jespersen var der kun tale om fra partifællen Per Kaalund, der selv bor på den københavnske vestegn, hvor problemerne med ghettodannelse og indvandrer-bander flere steder er meget massive.

De stærke angreb på Karen Jespersen - der kulminerede med grovkornede beskyldninger fra SF om, at hun er moralsk "medskyldig" i de seneste brandattentater mod asylcentre - har tydeligt påvirket hende. Så det var en noget fåmælt indenrigsminister, der efter krisemødet gav udtryk for, at hun er blevet overfortolket.

"Jeg må tage til efterretning, at noget af dét, jeg har sagt, er blevet forstået på en måde, som det aldrig har været ment. Jeg har lært, at jeg godt kan blive misforstået, selvom jeg synes, at jeg har udtrykt mig klart," sagde Karen Jespersen, der tydeligvis har valgt at gå på kattepoter for at afdramatisere sagen.

Karen Jespersen trak imidlertid ikke i land, når det gælder indholdet - og modsætningen til de Radikale er dermed ikke fjernet:

"Vi går ikke ind for at nedsætte en kommission til at fremskrive tallene for indvandrere i Danmark, så Karen Jespersen får ikke mange point for det kunstneriske indtryk i den her proces. Og når det handler om kriminelle asylansøgere, får hun indtil videre heller ikke mange point for det kunstneriske indtryk - al den stund, at hun endnu ikke har kunnet dokumentere, hvor stort problemet er," siger udlændingeordfører Henrik Svane efter mødet.

Per Kaalund mener til gengæld, at Karen Jespersens intentioner er rigtige:

"Mange har den opfattelse, at alt er i orden, hvis bare indvandrere kan tale dansk. Men det er jo ikke nok. Hvis der - som i min hjemkommune - nogle steder er tre fjerdedele af børnene, der er tospogede, giver det alvorlige problemer:

Andengenerations-pigerne viser sig ikke i ungdomklubberne. Forældrene deltager ikke ret meget i forældrearbejdet osv. Så det er i orden, at Karen Jespersen har rejst debatten, selvom man kan diskutere hendes ordvalg," siger Per Kaalund.

Karen Jespersen vil få læst og påskrevet fra talerstolen, når de Radikale i weekenden samles på Nyborg Strand til sit årlige landsmøde. Efter den seneste udvikling er det også sikkert, at udlændingepolitikken bliver et varmt tema på den socialdemokratiske kongres.

De Radikale har bedt Karen Jespersen om i hast at komme med en redegørelse for, hvor stort problemet med de kriminelle asylansøgere er, ligesom de kræver konkrete handlingsplaner.

Gruppen af retsordførere forventes at mødes igen onsdag morgen, hvor Karen Jespersen skal komme med konkrete forslag. Men det er helt usandsynligt, at dette møde vil fjerne de hårdt optrukne modsætninger.