Skoleeleverne i de ældste klasser skal lære om minoriteter og jødehad, mener Børn-og Ungeudvalget i København.

Men Venstres gruppeformand, Martin Hirsch, mener ikke, at indsatsen er omfattende nok. Det skriver Berlingske Tidende.

Nu skal de københavnske skoleelever have undervisning i anti-semitisme eller mere mundret - jødehad. Eleverne i 8-9. klasse skal lære om etniske minoriteter - herunder jøder - og minoritetsbeskyttelse, foreslår Børn- og Ungeudvalget under Borgerrepræsentationen i København.

Men det er forslagsstilleren bag initiativet, Venstres gruppeformand, Martin Hirsch, der selv er jøde, ikke tilfreds med. Jødehadet vokser i København, og derfor er der brug for en endnu kraftigere indsats, mener han.

På foranledning af Hirsch er antisemitismen atter til debat i Borgerrepræsentationen på torsdag. Hirsch foreslår, at der sættes penge af til en egentlig kampagne i skolerne i stedet for, at det skal proppes ind i den i forvejen overbebyrdede læseplan:

- Der sker en optrapning af antisemitismen i øjeblikket. Men langt fra alt bliver desværre registreret og rapporteret. Når andengenerations-indvandrere forlanger, at vi skal respektere deres kultur og vise respekt over for islam, må vi også forlange, at respekten gælder den anden vej, siger Martin Hirsch.

Forslaget, der støttes af Venstre, De Konservative og enkelte socialdemokrater i Borgerrepræsentationen, er blandt andet blevet rejst på baggrund af en undersøgelse fra Dansk Institut for Internationale Studier. Den viste en vis grad af jødehad i danske folkeskoler.

Alene siden juni har Mosaisk Troessamfund registreret 11 hændelser af jødehad i København. Det gælder lige fra råb som 'jødesvin' til vold - eksempelvis en mand, der sidder i linje 14 og pludselig får bank af en hizbollah-sympatisør, som har opdaget, at manden har et israelsk flag i sin pose.

Også den jødiske synagoge har været udsat for trusler. Det socialdemokratiske medlem af Børn-og Ungeudvalget, Jan Andreasen, har stor sympati for en indsats mod antisemitisme, men han mener samtidig, at det er forkert at pålægge skolerne flere

opgaver:

- Da vi ved, at 25 procent af de københavnske elever ikke kan læse, er der behov for, at vi sætter fagligheden højest, siger han.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der kan være stærkt brug for en indsats mod

antisemitisme - specielt i visse dele af byen - men det må være op til skolerne selv, siger han.