En kendt dansk arkæolog med sjældne tatoveringer frygter at blive flået efter sin død, så tatoveringerne kan udstilles. Han vil have politikerne til at forbyde den slags ved lov.

»Jeg har selv set bl.a. »Sands samling« på Rigshospitalet. Samlingen er ikke offentlig tilgængelig, men den indeholder bl.a tatoveringer, der er taget fra afdøde,« siger mag. art. Søren Nancke-Krogh, Bagsværd.

Han er tidligere chef for Gøteborg Arkæologiske Museum og har tidligere vist sine tatoveringer frem. Det vil han nu ikke mere som 62-årig, fordi han frygter for sit skind efter livets afslutning.

Usømmelig omgang med lig
»For 30 år siden fostrede nuværende lærer og tidligere rektor ved Kunstakademiets konservatorskole, Helge Brinch Madsen, en plan om at konservere mine tatoveringer efter min død med henblik på senere offentlig udstilling.

Denne plan om usømmelig omgang med lig skete udenom mig,« skriver Nancke-Krogh i en tredelt henvendelse til konservatorskolen, kulturminister Brian Mikkelsen og justitsminister Lene Espersen for at få klarlagt problemet.

2.400 år gammel tatovering
Nancke-Krogh lod sig tatovere i 1968 med en nøjagtig kopi af tatoveringer, der i 1948 blev fundet i en dybfrossen 2.400 år gammel kongegrav i Pazirik, Sibirien.

Den danske arkæolog henviser til, at bl.a. Japan har en lukket samling af tatoverede menneskeskind, og han hævder, at Kunstakademiets konservatorskole aldrig har opgivet planerne om at flå ham.

Helge Brinch Madsen er stadig lærer på konservatorskolen og bekræfter, at ord er faldet om værdien af at bevare Nancke-Kroghs tatoveringer for eftertiden.

Men der eksisterer intet på skrift om projektet, som Nancke-Krogh hævder også er blevet værthus-underholdning.

Ifølge Nancke-Krogh dementerede han allerede for 20 år siden påstanden i en svensk avis om, at han var indforstået med at blive udstoppet og udstillet på museum med tatoveringerne.

»De tatoveringer har dannet skole for alle unge i hele verden og betegnes i dag »New Tribalism« (Ny Stamme, red.)

Ønsker forbud
30 år efter konservatorskolens plan ønsker jeg den endeligt forbudt ved lov. Den slags forbud hører under justitsministeriet, mens Kunstakademiets konservatorskole hører under kulturministeriet. Jeg har henvendt mig til sagens parter,« siger museumsmanden.

Rigshospitalets informationsmedarbejder, Lene Galsgaard, bekræfter, at hospitalet til forskningsbrug har en række samlinger med dele fra afdøde. Men derudover har hospitalet ikke kommentarer til den påståede samling af tatoveringer. leh@bt.dk