»Cool« er et af Peter Lundins amerikanske yndlingsudtryk. Og det var netop hvad han selv var - helt kold - da retsformand Niels Johan Petersen klokken 13.26 i går fældede dommen over Peter Lundin: Fængsel på livstid.

Lundin fortrak ikke en mine selvom han i det sekund så i øjnene at han skal sidde bag tremmer de næste mange, mange år - måske til han dør.

»Thi kendes for ret. Peter Kenneth Bostrøm Lundin straffes med fængsel på livstid,« sagde retsformand Niels Johan Petersen.

Der lød et lettelsens suk fra første række på tilhørerpladserne, hvor familiemedlemmer til Marianne Pedersen sad, men ellers sagde ingen et ord.

Da retsformand Niels Johan Petersen blot to minutter senere sagde, at sagen nu var slut og hævede retten, skyndte Peter Lundin at rejse sig og gik hurtigt ud af døren bevogtet af tre kriminalfolk. Han kiggede kun ned mod gulvet og sendte ikke et blik mod de fyldte tilhører-bænke, hvor Mariannes familie sad.

Dommen på livstid var én-stemmig og kom efter kun 10 minutters votering. Alle 24 stemmer blev givet for livsvarigt fængsel. I et nævningeting har de 12 nævninger hver én stemme og de tre juridiske dommere hver fire stemmer, når straffen udmåles.

Der var heller ingen reaktion fra Peter Lundin, da nævningerne godt to timer tidligere - kl. 11.15 - var færdig med deres votering efter kun halvanden time og kendte Peter Lundin skyldig i alle syv tiltalepunkter, de tre drab, de tre parteringer af ligene og tyveri af Marianne Pedersens værdier i huset.

»Ja - med mere end syv stemmer« sagde nævningernes ordfører syv gange i træk, men Peter Lundin sagde intet og gjorde intet. Ingen af de 12 nævninger kiggede på Peter Lundin, da de kom ind i retten, men Peter Lundin kiggede - nærmest blot interesseret - direkte på nævningernes ordfører. Da han første gang sagde »Ja« til, at Peter Lundin var skyldig vidste Lundin, at løbet var kørt. Han sænkede blot sit hovede lidt og kiggede ned på sine foldene hænder - men der kom ingen af hans velkendte udbrud, som der har været flere af under retssagen, og hans ansigt røbede ingen følelser.

Han sad iført en pæn sort skjorte, mørkebrune jeans og sin cognac-farvede ruskindsvest. Vesten havde han lagt, da han senere på dagen fik livstidsdommen. Måske var dét eneste lille tegn på bevægelsen: Han svedte.

Kl. 11.49 var hele skyldsspørgsmålet afgjort og Peter Lundin vidste, at nu stod han til livsvarigt fængsel. Men landsretten udsatte proceduren til efter frokost og statsadvokat Erik Merlung fik ordet til den måske korteste procedure nogensinde i en så alvorlig sag. Det tog statsadvokaten mindre end fire minutter at forlange Peter Lundin bag tremmer for livstid:

»Omstændighederne, arten og omfanget af hans forbrydelser er i særklasse afskyvækkende og skræmmende. Det kan der kun reageres overfor med en straf af fængsel på livstid,« sagde statsadvokaten, der mente, at samfundets kun kunne sikres mod Lundin med en livstids-dom.

Advokat Bjørn Lund Hansen var ikke overrasket over anklagerens krav. Han var enig i, at den kriminalitet, som Peter Lundin var kendt skyldig i var »ualmindelig grov og modbydelig«, men forsvareren mente, at Peter Lundin skulle have en tidsbestemt straf på 16 års fængsel.

»En tidsubestemt straf som livsvarigt fængsel er en meget hård sanktion, fordi den domfældte ikke har mulighed for at se, hvornår den ophører,« sagde Bjørn Lund Hansen.

Forsvareren mente, at Peter Lundins drab skete uden nogen form for planlægning: »Det skete spontant, impulsivt. Det var en overreaktion fra Peter Lundins side, men det var ikke planlagt, og det taler for en dom på 16 års fængsel,« sagde Bjørn Lund Hansen.

Han sammenlignede sagen med mordbranden fra Bornholm, hvor børnelægen Elisabeth Wæver fik livsvarigt fængsel for at brænde sin elskers kone og hendes to børn inde. Peter Lundins forsvarer mente, at dén sag var grovere. Der var også tale om tre drab - men mordene i Rønne var planlagte, sagde advokaten.

Som den sidste før straffen blev udmålt fik Peter Lundin ordet - ligesom han gjorde det inden nævningerne afgjorde skyldsspørgsmålet. Peter Lundin gentog hvad han sagde første gang - blot i en kortere version:

»Vi skal alle sammen have fred nu i vores sind og sjæl. Punktum,« sagde Peter Lundin. »Punktum« udtalte han på engelsk: »period«.

Peter Lundin udbad sig betænkningstid. Han kan anke straffen til Højesteret - og har intet at tabe ved en anke. Men skyldsspørgsmålet er endeligt afgjort ved nævningetinget. Højesteret kan kun ændre ved straffen.

Dødsboet efter Marianne Pedersen har krævet 333.165 kroner i erstatning fra Peter Lundin. Men dommerne udskød erstatnings-spørgmålet til en civil retssag.