Igennem to år har tidligere trafikminister Frode Nør Christensen måttet kæmpe med Den sociale Ankestyrelse for at få tilkendt sit retmæssige invalidepension. Styrelsen har under sagen tilsidesat stribevis af lægeerklæringer om den tidligere top-politikers tilstand.

I stedet accepterede man, at Revaliderings- og Pensionsnævnet forlangte, at en læge udpeget af nævnet skulle vurdere Frode Nør Christensens helbred. Denne læge kom til nøjagtig samme konklusion som andre læger, der har afgivet erklæringer om den tidligere top-politikers helbredstilstand.

Nemlig at Frode Nør Christensen, der lider af Méniéres sygdom, er mindst 66 procent invalid.

Det fik dog ikke Den sociale Ankestyrelsen til at ændre signaler. Styrelsen fastholdt sin ret til at fastsætte invaliditetsgraden ud fra sit eget skøn - uafhængig af de lægelige vurderinger.

"Men pludselig skete der noget i Ankestyrelsen. Uden at vi havde fremlagt et eneste nyt papir meddelte styrelsen, at den havde ændret mening. Frode Nør Christensens invaliditetsgrad blev hævet fra 50 procent til 66 procent," siger advokat Flemming Funch, Fredericia, der sammen med advokat Karin Genfer, København, har ført sagen for den tidligere minister.

Det var en Højesteretsdom, der begrænser Den sociale Ankestyrelses mulighed for at skønne frit, der bragte styrelsen på andre tanker.

På onsdag følger et efterspil i Vestre Landsret i Viborg.

Frode Nør Christensen advokater vil søge at overbevise Vestre Landsret om, at Den sociale Ankestyrelse skal betale renter af de penge, som deres klient mistede i de to år der gik, indtil styrelsen tilkendte den tidligere minister forhøjet invalidepension.

"Det er helt oplagt at Den sociale Ankestyrelse har taget fejl, og vi ser ingen grund til at offentlige myndigheder skal behandles anderledes end almindelige borgere.

Derfor må man betale for det tab, som Frode Nør Christensen har lidt på grund af den forkerte afgørelse. Vi andre ville jo ikke slippe for at betale renter, hvis vi et år nægtede at betale skat, og derefter kom på bedre tanker," siger advokat Flemming Funch til B.T.

Den nu 51-årige Frode Nør Christensen var folketingsmedlem for CD, da Poul Schlüter lod ham afløse som trafikminister. Nør Christensen var trafikminister i to borgerlige regeringer og rundede sin poltiske karriere af som medlem af Europaparlamentet fra 1989 til 1994.

Han brød med CD og forsøgte uden held at blive valgt til Folketinget for Det konservative Folkeparti.

Derefter vendte ham tilbage til sit arbejde som politiasistent i Holstebro, men måtte opgive arbejdet, da han blev ramt af Méniéres sygdom, der udløser hyppige og voldsomme anfald af svimmelhed.

Han forlod sin stilling politiet og fik job som parkeringsvagt i Holstebro - valgt blandt 91 ansøgere. Nør Christensen ville gerne fortsætte med at arbejde, men hans tilstand tvang ham til at opgive jobbet som parkeringsvagt og søge pension.

"Frode Nør Christensen ønsker ikke at få nogen særbehandling og ønsker heller ikke at være en offentlig person.

Men han har intet imod at hans sag beskrives offentligt, fordi den er principiel," siger advokat Karin Genfer til B.T.

"Frode Nør Christensen har det skidt med at skulle føre sag mod den stat, som han selv har repræsenteret som minister.

Men han har følt, at det var nødvendigt at føre sagen, fordi mange andre førtidspensionister er kommet i klemme på grund af forkerte afgørelser," tilføjer afvokat Genfer.

Afgørelse om invaliditetsgrad har betydning ud over, hvor stor den månedlige pensionsudbetaling.

En række private forsikringsordninger kommer således først til udbetaling, når invaliditetsgraden er 66 procent eller mere.