Den kendte imam Abu Laban tilbyder gerne unge under 18 år at blive gift, selv om det er ulovligt.

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Uddannelsen droppes, børnene forpligter, og manden bestemmer. Konsekvenserne ved at blive gift og stifte familie er svære at overskue for muslimske teenage-piger. Vielser af unge under 18 er også ulovlige, men det vil den kendte imam Ahmed Abu Laban og de andre imamer i hans menighed blæse på. Han siger til B.T., at imamerne i Islamisk Trossamfund i København kun vier piger, som er over 18 år, som ægteskabsloven tillader. Men sagen er en helt anden, når mindre-årige piger selv kontakter Abu Laban for at blive gift.

Ifølge Koranen er sex uden for ægteskabet forbudt.

De stærkt troende imamer vil ikke have, at pigerne har sex uden, at de først er gift.

B.T. kan i dag offentliggøre båndudskrifter af to 17-årige pigers henvendelser til Ahmed Abu Laban. De kontaktede ham med to dages mellemrum for at få ham til at vie dem med deres kærester.

Loven gælder alle
Abu Laban ville gerne gifte de to piger. Den første pige, der er dansk og gerne ville giftes med en muslimsk mand, sender Abu Laban videre til rådgiveren i Islamisk Trossamfund, Mohammed Selfati. Rådgiveren forklarer hende, at Abu Laban eller en anden imam selvfølgelig vil vie hende, selv om hun kun er 17 år.

For ikke at være i tvivl om Abu Labans holdning kontakter endnu en pige på 17 år Abu Laban med samme problem. Denne gang er det en muslimsk pige. Abu Laban sender hende igen videre til den anden imam i menigheden Mostafa Chendid, der også forklarer pigen, at han vil gifte hende på islamisk vis, selv om hun kun er 17 år.

Ifølge ægteskabsloven er det forbudt for såvel præster som imamer at vie unge under 18 år.

»Loven gælder for alle, der er ingen særregler for imamer. Bliver reglerne ikke overholdt, kan man få frataget sin bemyndigelse til at vie,« siger Jørgen Kroer, der er fuldmægtig i Kirkeministeriet.

Rådgiveren i Islamisk Trossamfund Mohammed Selfati fortæller dog gerne, hvordan han omgår de danske regler. I Islamisk Trossamfund har man nemlig en smutvej ud af det dilemma, at unge under 18 år ikke må gifte sig i Danmark.

Ingen kvittering
»Jeg har en mellemvej. Jeg gør det nemlig sort, så ingen i hverken kommunen eller nogen andre steder ved det. Hvis du går ud og køber et fjernsyn, så siger de til dig, at det her fjernsyn koster 3.000 kr., og så får du en regning og garanti. Jeg kan også sælge det sort til dig for 2.000 kr., men så kender du mig ikke.

Hvis politiet spørger, så kender du mig ikke,« siger han og fortsætter: »Det er som sort arbejde, når jeg eller andre gifter unge under 18 år, der kommer slet ingen kvittering ha, ha,« siger han til B.T.

Ifølge Mohammed Selfati kaldes unge under 18 år, der bliver gift for halal-kærester.

»Det foregår sådan, at jeg eller en anden troende mand skriver handlingen ned. Så skal både drengen og pigen være enige, og drengen skal betale en medgift til pigen på alt mellem en krone og en million, alt efter, hvor mange penge drengen har, og så skal der være en stor fest, som viser, at de hører sammen,« forklarer han.

Hvor gammel skal man efter din mening være for at blive gift islamisk eller være halal-kærester?

Ville bare hjælpe
»Grænsen er 15 år, så der er ikke er noget seksuelt kriminelt. Det står jeg inde for.

Men der er ikke nogen regler om det,« siger Selfati.

Da B.T. konfronterer de to imamer Abu Laban og Abu Jihad, er begge imamer godt klar over, at det er ulovligt at vie unge under 18 år.

Abu Laban nægter overfor B.T., at han ville gifte pigerne, og at han ikke mente, hvad han sagde, men blot forsøgte at hjælpe pigerne.

»Pigen sagde, at hun havde brug for min hjælp, og det er det afgørende. Vi er mennesker, og når der er én, der beder os om hjælp, vil vi gerne hjælpe.«

Men hun spurgte helt konkret: »Kan du gifte mig, jeg er kun 17 år«. Hvorfor sagde du så ikke bare: »Nej, du er ikke gammel nok til at blive gift?«

»Fordi hun havde et problem, og hendes familie ville slagte hende. Du ville sige, at jeg ikke gjorde min pligt som en god muslim, hvis jeg ikke hjalp hende.«

Men Sara sagde ikke, at hun havde problemer med sin familie, hun ville bare giftes?

»Ja, men folk går kun til en imam, når de er i problemer.«

Abu Jihad forklarer ligesom Abu Laban, at han også bare ville hjælpe pigen, og han ikke havde intentioner om at gifte hende i virkeligheden.

tnk@bt.dk

mrn@bt.dk