Holbæk Kommune har indført et trivselsbarometer. Alligevel gik Mathildes forældre forgæves

Tragedien fra sommeren 2009, hvor den 13-åige Robert Nolsøe Larsen begik selvmord efter at have være udsat for massiv mobning på Udby Skole, og andre grusomme mobbehistorier har Holbæk Kommune ikke siddet overhørig. Det fortæller kommunens nuværende skolechef, Marianne Stentebjerg til BT.

Mathildes forældre kontakter adskillige gange Nr. Jernløse Skole og beder om hjælp til at få standset mobningen af deres datter. Men uden der sker noget. Er det Holbæk Kommunes mobbepolitik?

- Nej, det er det ikke i 2014. Vi har ikke glemt de alvorlige sager, vi har haft tidligere i kommunen. De står lysende klart for os. Derfor er vi meget ydmyge og opmærksomme på, at sådan nogle historier skal vi aldrig nogensinde, hvis vi kan undgå det, være en del af, siger Marianne Stentebjerg. Hun understreger, at hun ikke var ansat i kommunen, da Robert hængte sig i sit hjem, og at hun heller ikke kender Mathildes sag.

- I dag laver vi mange forskellige tiltag, bla et trivselsbarometer. Det viser, at vi ligger på landsgennemsnittet og på nogle områder lidt over. For det har altid været en skoles vigtigste opgave at sikre at alle vore elever er i trivsel. Jeg er flere gange om året ude på skolerne til trivselsmøder. Vi har så meget opmærksomhed på det, siger skolechefen.

Er det i lyset af tragedierne, I har fået så meget opmærksomhed på elevernes trivsel?

- Ja. Det er dels af de tragedier, der har været. Og byrådet har i 2011 - afstedkommet af den tragiske ulykke med Robert - vedtaget, at der skal være særlig opmærksomhed og indsats på området og at vi måler det (trivslen på skolerne, red.) hvert år i stedet for hvert tredje.

Og så indfører vi skolepædagoger i halvdelen af undervisningstiden. Og en af deres særlige opgaver er at øge elevernes trivsel, fortæller hun.

Matilde bliver mobbet og slået i skolen fra 0. klasse og selv om hendes forældre gentagne gange gør skolen opmærksom på det, sker der ikke noget. Hvad siger du til det?

- Jeg kan kun undskylde, det er sket. Og jeg er oprigtig ked af det. For det kan vi ikke tolerere i vores skoler i Holbæk i dag.