I Roskilde Amt oplever man, at unge helt ned til 13-14-årsalderen prostituerer sig. I det hele taget debuterer børn og unge tidligere og tidligere med mange former for selvskadende adfærd, skriver DAGBLADET Roskilde.

Der er 13-14-årige piger i Roskilde, der sælger deres krop for penge.

- Jeg har oplevet 13-14-årige piger, der fik et opkald, mens de var her, forsvandt og kom tilbage flere hundrede kroner rigere.

De prostituerer sig og pådrager sig dermed utrolig tidligt nogle gener for resten af livet, fortæller Flemming Andersen, ledende sygeplejerske i børne- og ungdomspsykiatrien i Roskilde Amt.

Og det er ikke kun i Roskilde Amt, at så unge prostituerer sig. I en undersøgelse, som Kompetencecenter Prostitution og VFS Socialt Udsatte har udgivet i år, viser interviews med personalet på 12 socialpædagogiske opholdssteder, at alle kender til helt unge, der tager imod penge for seksuelle ydelser.

I børne- og ungdomspsykiatrien ser man det som et stort problem, at børn og unge hele tiden prøver at overskride nye grænser og roder sig længere og længere ud.

- Vi kalder det for selvskadende adfærd. Både når børn og unge prostituerer sig, tager stoffer, drikker, skærer i sig selv og sulter sig, siger Anne Marie Worm, ledende overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien i Roskilde Amt.

Konsekvenserne af den selvskadende adfærd er til at tage og føle på. Selv om mange af de unge tror, at de bevæger sig ind i de voksnes verden, når de kaster sig ud i sex, stoffer og alkohol, så sker der lige det modsatte.

- Konsekvensen af den selvskadende adfærd er, at de bliver personlighedsmæssigt umodne. De har ikke redskaberne til at takle det. De mangler den del, der kobler fornuft, tanker og omsorg for sig selv, siger Anne Marie Worm.

Hun og Flemming Andersen oplever, at de børn og unge, der prostituerer sig, tager stoffer eller gør anden skade på sig selv, kommer fra alle samfundslag. Men det er især piger, der ender på den psykiatriske afdeling med store psykiske problemer, mens drengene i højere grad ender i kriminalitet.