Når personalet på opdragelseshjemmet 'Solhaven' i Farsø brugte fysisk magt for at tæmme tvangsanbragte unge, slap man uden om den officielle kontrol med magtanvendelse.

Forstander Søren Virenfeldt afgjorde nemlig selv, om medarbejdere havde overskredet lovens grænser om magtanvendelse. Hvis chefen kunne frikende sine medarbejdere, blev episoden blot skrevet ned og arkiveret. Så kunne tilsynsmyndigheden, Nordjyllands Amt, se rapporten ved lejlighed.

Den usædvanlige praksis var aftalt med Nordjyllands Amt, som indtil nytår skulle sikre, at der ikke skete overgreb mod den unge.

I april sidste år besluttede Nordjyllands Amt at ændre praksis og følge reglerne præcist. Det betyder, at 'Solhaven' skal indberette magtanvendelsen til amtet, når man bruger fysisk magt mod de unge. Fra nytår skal indberetning ske til Vesthimmerlands Kommune, der har overtaget tilsynet med institutionen.

B.T. har fået aktindsigt i de rapporter, som 'Solhaven' har indsendt om brug af magt mod de unge. Heraf fremgår det, at medarbejderne adskillige gange har overskredet grænserne for magtanvendelse.

Nordjyllands Amt har flere gange præciseret, at fysisk magt ikke må bruges til at opdrage de unge.

'Voksne må kun fastholde en ung, såfremt den unge er til fare for sig selv eller andre,' forklarer den tilsynsførende konsulent Didde Christoffersen fra Nordjyllands Amt en af de unge. Han havde spurgt hende, om 'de voksne må tvinge os til at ligge på knæ og om de må slå'.

Landmand blev drillet
Konsulenten har indskærpet over for 'Solhaven,' at medarbejdere ikke skal fremprovokere konflikter, men være parat til at trække sig fra en konflikt for at undgå, at episoder udvikler sig til vold.

Det har personalet tilsyneladende svært ved at forstå. En landmand, der har fået job på 'Solhaven', fortæller om en konflikt med en elev, som havde drillet ham:

'Jeg konfronterer ham med, hvad han har sagt. Han bliver hurtigt fræk og farer op og frem, hvor jeg finder det nødvendigt at gøre det samme. Jeg lægger ham ned på gulvet, hvor jeg sidder oven på ham og fastholder ham. Idet han gør modstand, kommer jeg uheldigvis til at prikke ham i øjet'.

Efter at B.T. beskrev, hvordan unge blev udsat for fysisk magt på »Solhaven, besluttede Nordjyllands Amt i efteråret at sætte institutionen under skærpet tilsyn. Dels på grund af flere tilfælde af ulovlig magtanvendelse, og dels fordi man var usikker på personalets faglige evner.

Ifølge amtet har kun hver femte ansat på »Solhaven« en pædagogisk uddannelse. pbo