Anders Fogh Rasmussen vil gøre op med den lukkethed, der har præget pressemøderne i Statsministeriets spejlsal i årene under Nyrup og før ham.

 • SE VIDEO:
  56K-modem - 256K-ADSL

  Sådan lød budskabet, da Fogh bød velkommen til sit første tirsdags-pressemøde i Statsministeriet, hvor også de snurrende kameraer fik deres debut. Men live-TV er ikke den eneste ændring på pressemødet. Anders Fogh Rasmussen har også anskaffet sig en talerpult.

  Normalt har Nyrup siddet ned under tirsdagens pressemøde - efter 11. september fik han dog en pult - men Foghs store forbillede, Tony Blair, står op, og det gør Danmarks nye statsminister altså også. Og Fogh er stolt over den nye stil.

  »Tirsdagens pressemøde startede som en ret lukket affære, hvor det var et uformelt møde mellem statsministeren og medlemmerne af Folketingets presseloge.

  Hér var der hverken båndoptagere, kuglepenne eller notesblokke på bordet, men med tiden er det gået over til at ligne et traditionelt pressemøde mere og mere - så derfor tager jeg skridtet helt ud og gør pressemødet helt åbent for direkte TV,« sagde Anders Fogh Rasmussen, der ser ændringerne som en logisk konsekvens af den nye politik, som regeringen har valgt at føre.

  »Nutiden er præget af større åbenhed omkring det politiske arbejde, og personligt foretrækker jeg da også den kontante og direkte facon, hvor offentligheden får adgang til at følge med direkte,« sagde han. På mødet lagde Fogh op til en hurtig aftale om en forlænget barselsorlov, så nybagte og kommende forældre snart kan få klarhed over situationen.

  »Vi har udarbejdet et forslag, hvor et barn får den bedst mulige start i tilværelsen. Derfor vil vi give familierne mulighed for et års fleksibel barselorlov på fuld dagpengesats,« sagde han.

  Regeringen ændrer ikke ved barslen i de første måneder. Moderen får fri i fire uger før den planlagte fødsel. Når barnet er født, udløser det to ugers barsel til faderen og 14 uger til moderen. Dernæst kommer det nye, som er 32 ugers fleksibel forældreorlov til fuld dagpengesats.

  Barselsforslaget koster 3,1 mia. kroner, men hver en krone er finansieret, lovede statsministeren.

  Ikke kun indenrigstoffet trækker i Fogh. Udover Danmarks bidrag på 200 soldater er regeringen klar med endnu 50 mand i FNs sikkerhedsstyrke i Afghanistan.

  »I forlængelse af det militære bidrag, som amerikanerne anmodede om før jul, vil vi nu ydermere bidrage med et minerydningshold på 50 mand, der vil indgå i en tysk-hollandsk enhed under FN. Prisen bliver 30 millioner kroner,« sagde Fogh, der forventer fuld opbakning fra Folketinget.