Dansk politi har ikke midler nok til at opklare sager om sex-misbrug af børn.

Sådan lyder konklusionen fra FN's børnekomité, efter at den danske børnepolitik 19. september var til eksamen hos FN i Genéve. Det skriver Politiken.dk.

Hvert femte år evaluerer FN's børnekomité, om Danmark lever op til børnekonventionen, og efter Danmarks eksamen i år, retter komitéen på flere punkter kritik af den danske beskyttelse af børn.

I rapporten, der samler op på Danmarks eksamen, udtrykker FN's børnekomité bekymring for, at dansk politi ikke har nok ressourcer til at deltage i internationalt samarbejde om børnesex-turisme.

»Komitéen anbefaler, at staten giver dansk politi tilstrækkelige ressourcer til at kunne deltage i internationalt samarbejde om opklaring af sager med seksuel udnyttelse af børn«, skriver komiteen i sin rapport.

Samtidig frygter FN's vagthund på børneområdet, at strukturreformen og den nye inddeling af landets politikredse kan stå i vejen for en hurtig opklaring af sager, hvor udnyttelse af børn indgår.

Komitéen opfordrer derfor Danmark til at »staten gør en særlig indsats for at sikre en tidlig identifikation af sager, hvori der indgår udnyttelse af børn, og at børn, der har været udsat for udnyttelse, heriblandt salg, prostitution og børnepornografi, bliver sikret hjælp«.