Bøvl med Sundhedsplatformen var årsag til, at Flemming Matzen ikke fik en indkaldelse til undersøgelse på Herlev Hospital. Så faldt han død om

De massive problemer med indkøring af Region Hovedstadens milliard-dyre og skandaleramte it-system Sundhedsplatformen har kostet Flemming Matzen fra Ballerup livet.

For på trods af at 79-årige Flemming Matzen af sin praktiserende læge blev henvist til Herlev Hospital til snarlig undersøgelse på grund af hjerteproblemer, modtog han aldrig indkaldelsen. Og den 6. juni i år – mens han gennem 12 dage troligt havde ventet på brevet, der aldrig kom – faldt han død om midt i opvasken.

Datter og svigersøn klagede

Efterfølgende klagede hans datter og svigersøn, Betina og Simon Bank, over forløbet til Herlev Hospitals hjerteafdeling, men her blev parrets kraftige mistanke om en sammenhæng mellem det aktuelle it-kaos og Flemming Matzens manglende indkaldelse blankt afvist.

Det har taget hårdt på Betina Bank, at hendes far pludselig faldt død om. Nu har Styrelsen for Patientsikkerhed konstateret, at Flemming Matzens manglende indkaldelse til Herlev Hospital skyldtes problemer med det skandaleramte it-system Sundhedsplatformen. Her ses Betina og Simon Bank og i forgrunden med ryggen til datteren Elisabeth. foto: mikkel berg pedersen
Det har taget hårdt på Betina Bank, at hendes far pludselig faldt død om. Nu har Styrelsen for Patientsikkerhed konstateret, at Flemming Matzens manglende indkaldelse til Herlev Hospital skyldtes problemer med det skandaleramte it-system Sundhedsplatformen. Her ses Betina og Simon Bank og i forgrunden med ryggen til datteren Elisabeth. foto: mikkel berg pedersen
Vis mere

Men nu bliver lægernes forklaring til Betina og Simon Bank fejet til side og underkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, som har behandlet ægteparrets klage:

»Styrelsen for Patientsikkerhed finder, at Region Hovedstaden har handlet i strid med sundhedslovens paragraf 90, stk. 1, da regionen ikke har sendt oplysningsbrev til Flemming Thorkild Matzen inden for 8 hverdage efter den 25. maj 2016,« lyder afgørelsen fra styrelsen.

Hvorefter årsagen begrundes:

»Den 6. juni 2016 afgik Flemming Thorkild Matzen ved døden uden at have modtaget indkaldelse fra Herlev Hospital til undersøgelse eller behandling. Det fremgår af en udtalelse af 20. oktober 2016 fra hjertemedicinsk afdeling, Herlev Hospital, at procedurerne omkring indkaldelsesbreve var forsinket på grund af indførelsen af Sundhedsplatformen den 21. maj 2016, da de helt akutte patienter blev prioriteret først.«

Simon Bank, som fandt sin svigerfar liggende død foran køkkenvasken, siger:

»Under den samtale, jeg havde med hospitalsdirektøren samt den ledende overlæge på hjerteafdelingen, understregede de, at indførelsen af Sundhedsplatformen intet som helst havde med Flemmings manglende indkaldelse at gøre. Så enten har de løjet mig direkte op i mit åbne ansigt, eller også har de på bagkant faktisk taget sig tid til at undersøge sagen og dermed fået den rette opfattelse af forløbet. Så med et godt gammeldags udtryk har de simpelthen været uvederhæftige,« siger Simon Bank, som selv arbejder med it i en stor international virksomhed og derfor har erfaring med at udrulle nye, store edb-systemer.

Flemming Matzen havde hjerteproblemer og ventede forgæves på en indkaldelse til undersøgelse på Herlev Hospital. privatfoto
Flemming Matzen havde hjerteproblemer og ventede forgæves på en indkaldelse til undersøgelse på Herlev Hospital. privatfoto
Vis mere

»Af samme grund har jeg fra begyndelsen haft mistanke om, at der var sammenhæng mellem problemerne med Sundhedsplatformen og min svigerfars død. Beskæftiger man sig med it, ved man, at man ikke bare kan sløve en virksomhed ned i flere måneder for at kompensere for indkøringsproblemer. Men det har man altså valgt at gøre med Sundhedsplatformen, hvor det oven i købet handler om syge mennesker. Det er dybt uansvarligt,« siger han.

’Det er skammeligt’

I lighed med først Herlev og Gentofte hospitaler er Region Hovedstaden netop nu ved at indføre Sundhedsplatformen på Rigshospitalet.

»Det er skammeligt at erfare, at de så oven i købet stadig har valgt at indføre systemet på samme måde som på Herlev Hospital med et mindre indtag af patienter og dermed yderligere nedprioritering af patienter til følge,« siger Simon Bank.

Det var i går ikke muligt for BT at få svar på, hvorfor der – på trods af de bitre erfaringer fra Herlev – ikke er ændret procedure i forbindelse med indkøringen af systemet på Rigshospitalet.

Eller om nye patienter, i lighed med nu afdøde Flemming Matzen, risikerer ikke at blive indkaldt rettidigt.

Hospitalsdirektøren: Vi beklager

Hospitalsdirektør Klaus Lunding beklager forløbet, som den 6. juni endte brat med, at 79-årige Flemming Matzen faldt død om med hjertestop.

Det gjorde han, efter han gennem 12 dage forgæves havde ventet på at blive indkaldt til undersøgelse og eventuel behandling på Herlev Hospital.  Og som det fremgår af disse sider, har Styrelsen for

Patientsikkerhed nu konstateret, at processen skyldtes problemer med indførelsen af it-systemet Sundhedsplatformen. Og at sundhedsloven ikke er blevet overholdt fra hospitalets side.

Hospitalsdirektør Klaus Lunding siger til BT:

»Når hospitalet modtager en henvisning, skal vi inden for otte hverdage sende patienten et brev med blandt andet oplysning om dato og sted for undersøgelse eller behandling. Det har vi desværre ikke levet op til i det aktuelle tilfælde, og det har vi beklaget over for patientens pårørende.«

Hospitalsdirektøren understreger, at styrelsens afgørelse alene tager stilling til patientens ret til at modtage brev med indkaldelse inden for otte hverdage.

Vurderingen af den sundhedsfaglige behandling – altså om Flemming Matzen burde have fået en akut tid til undersøgelse – er fortsat under behandling i Styrelsen for Patientsikkerhed.