Erica Danneskiold-Samsøe opgiver ikke  drømmen om at blive slotsfrue på Gisselfeld

Den bitre familiefejde om retten til at være slotsfrue på Gisselfeld Slot på Sydsjælland fortsætter nu ved Østre Landsret.

For selv om komtesse Erica Danneskiold-Samsøe sidste år tabte kampen ved Københavns Byret, giver hun ikke op. Komtessen kræver fortsat kusinen Helene Danneskiold-Samsøe smidt på porten, for selv at overtage direktørstolen på det smukke gamle slot. Det nye opgør indledes ved Østre Landsret på onsdag den 6. maj . Efter nederlaget i byretten blev komtesse Erica og hendes medsammensvorne, onklen grev Ulrik Hubert Danneskiold-Samsøe, dømt til at betale modpartens advokatudgifter på 337.000 kr. Dertil skal lægges et tilsvarende beløb til deres egen advokat.

Mange penge, når man som komtesse Erica kun har en almindelig løn som fuldmægtig i Fødevareministeriet at gøre godt med. Og det hjælper ikke at bede farmand, grev Erik Danneskiold-Samsøe, om hjælp, for han mistede både slot og formue, da han i 2010 efter årelange stridigheder blev sat på slotsporten af politiet og kongens foged. Grev Erik og datteren Erica bor i dag begge i lejlighed på Østerbro i København. Den store advokatregning fra byretten er endnu ikke betalt, idet komtesse Erica ved at anke sagen til landsretten kunne udskyde betalingen.

Det er altså nærmest som at spille kvit eller dobbelt. Vinder komtessen i landsretten, er regningen betalt. Modparten, som komtesse Erica anklager for ulovligt at have frataget hende slottet, er Gisselfelds bestyrelse, Civilstyrelsen og så naturligvis kusinen Helene Danneskiold-­Samsøe, som nu hygger sig i slottets prægtige stuer.

Familiekontroverser i lang tid

Danneskiold-Samsøe familien, der anses for Danmarks fineste adelsslægt af 1. rangklasse, har igennem flere generationer kæmpet om retten til at regere på Gisselfeld. Først i 2010 syntes der at være håb om borgfred. Grev Erik var efter mere end 10 års stædige og kostbare retsopgør blevet kasseret og afskediget af slottets bestyrelse. Ved dom blev grev Erik erklæret uegnet til at styre det store gods, der med sine 4000 hektar skov og landbrug er Danmarks femtestørste gods.

Komtesse Erica fik tilbudt stillingen som Gisselfelds overdirektør efter sin far, men var dybt berørt af faderens skæbne og støttede ham i, at hans afskedigelse var ulovlig.

Derfor sagde hun nej tak. I stedet gik tilbuddet til Ericas kusine, advokat­sekretær Helene ­Danneskiold-Samsøe, som straks sagde ja tak til det prestigefyldte job som overdirektør på det smukke slot.

Men Erica fortryder nu bittert sit nej, og sammen med onklen, grev Ulrik, fortsætter hun kampen for at overtage Gisselfeld. Grev Ulrik medvirker nærmest som en slags joker i den spegede familiekrig.

Han mener, at han som den fyrede grev Eriks lillebror står i forreste række til at overtage slottet, hvis landsretten påny afviser komtesse Ericas krav.