Lyt til artiklen

Produktionen af den grønne strøm overhalede for første gang nogensinde den sorte strøm i EU i 2020.

Det viser en ny rapport fra klima- og energitænketankene Ember og Agora Energiewende.

Elproduktionen fra vedvarende energikilder stod i 2020 for cirka 39 procent af den samlede energiproduktion i EU, og det er op fra 34 procent fra året før. I samme ombæring faldt produktionen fra fossile brændstoffer fra cirka 40 procent i 2019 til 37 procent i 2020.

Det er især stigningen i vind- og solenergi, der har trukket den grønne strøm op, idet der er sket en fordobling siden 2013. Omvendt er andelen af strøm fra kul halveret i samme periode.

Solvarmeanlæg ved Oksbøl.
Solvarmeanlæg ved Oksbøl. Foto: Henning Bagger
Vis mere

Dykker man ned i de enkelte lande, afspejles den overordnede udvikling også i lande som England, Tyskland og Spanien, der ligeledes oplevede, at grøn elektricitet overgik den sorte.

Udviklingen beskrives som en milepæl, men rapporten konkluderer også, at det stadig går for langsomt i forhold til målet om at opnå en reduktion på 55 procent af drivhusgasser i EU inden 2030.

Skal der sættes et flueben ud for den målsætning, skal sol- og vindenergien tredobles de kommende år. Men Marie Münster, der er professor på DTUs Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, er dog ikke bekymret:

»Jeg er optimistisk omkring, at det kan lade sig gøre,« siger hun til Verdens Bedste Nyheder, og fortæller, at det dog kræver, at der installeres mange nye anlæg. Men teknologien er til det, og derfor bliver det nemmere at omstille energikilderne de kommende år.

Hidtil har produktionen af sol- og vindenergi ikke været særligt rentabel og har krævet tilskud, men nu er teknologien blevet mere fleksibel og konkurrencedygtig, og derfor forventes det også, at mange anlæg vil blomstre op.

EUs langsigtede mål er at opnå et klimaneutralt kontinent i 2050.

Forleden vedtog et flertal i Folketinget at opføre en kunstig anlagt energiø, der skal ligge ude i Nordsøen. Det kan du læse mere om her.