Det er »helt skævt,« at Folketingets Præsidium ikke vil foretage sig mere i sagen om Alex Vanopslaghs uretmæssige brug af en folketingsbolig.

Det mener Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, efter præsidiet tirsdag kom med udmeldingen i en pressemeddelelse.

»Det er en helt skæv afgørelse. Jeg synes, det understreger, at der forskel på, om man er enlig mor med tre børn på kontanthjælp, eller om du er folketingsmedlem,« lyder det fra politikeren.

Det var Peder Hvelplund, der i sidste uge henvendte sig til Folketingets Præsidium med henblik på at få dem til at undersøge, om der er grundlag for at politianmelde Alex Vanopslagh, efter flere jurister i Information mente, at sagen bør efterforskes.

Og han er slet ikke tilfreds med udmeldingen fra præsidiet.

»I en anden socialsag har Folketinget pålagt kommunerne, at de pr. automatik skal rejse en politisag, og når det så handler om én af vores egne, så anlægger man nærmest den stik modsatte tilgang.«

Det kom allerede frem i sidste uge, at en borger har anmeldt Alex Vanopslagh til politiet for bedrageri.

Alex Vanopslagh fik fra 2020 til 2022 uberettiget et tilskud til dobbelt husførelse og en lejlighed stillet til rådighed af Folketinget.

Men Struer Kommune har konkluderet, at han brød cpr-loven ved at opholde sig for lidt i Struer, og derfor har han betalt tilskuddet tilbage og opsagt folketingsboligen.

Alex Vanopslagh selv har gentagne gange afvist, at han brød reglerne bevidst.

Nu er Alex Vanopslagh jo blevet politianmeldt af en borger, så er det ikke helt ligegyldigt, at Folketingets Præsidium ikke gør mere end det her?

»Nej, for det her handler om, hvordan Folketinget håndterer det, og hvordan vi undgår, at der kan opstå en opfattelse af, at Folketinget beskytter sig selv, og at der gælder andre regler for os, end der gælder for alle andre,« mener Peder Hvelplund og uddyber:

»Så det her handler i meget høj grad om Folketingets eget renommé og omdømme, og hvordan vi håndterer den privilegerede situation, vi befinder os i som lovgivere.«

Boligøkonomisk Videncenter har anslået over for Information, at den gratis folketingslejlighed, som han beboede i 29 måneder, ville kunne lejes ud for cirka 10.000 kroner om måneden. Det svarer til knap 300.000 kroner i sparet husleje.

Dem har Folketingets Administration ikke bedt ham tilbagebetale. Det er altså alene tilskuddet for dobbelt husførelse på 30.000 kroner årligt, Alex Vanopslagh har betalt tilbage.

Folketingets Præsidium henviser jo til en lignende sag fra 2015, hvor Simon Kollerup også, ligesom Alex Vanopslagh, betalte tilskuddet tilbage for dobbelt boligformål og så ikke mere. Hvorfor skulle det være anderledes for Alex Vanopslagh?

»Jamen, alle sager er jo forskellige, og derfor kan vi jo ikke bare anlægge den linje, at hvis folketingsmedlemmer snyder med boliger, så har vi en praksis for, at det ikke får nogen konsekvenser. Og jeg synes, der er forskel på de to sager.«

Hvad er det for en forskel?

»I Kollerups tilfælde havde han en anden bolig i København, som han benyttede sig af. Vanopslagh har jo benyttet folketingsboligen som hans permanente helårsbeboelse, og dermed har han sparet udgiften til en permanent bolig i København, hvor Folketinget så har afholdt udgiften. Der er forskel på, i hvilket omfang man unddrager sig selvbetaling.«

Præsidiet fremfører også, at Folketinget bør være tilbageholdende med at indgive en politianmeldelse, fordi Folketinget måske på sigt også skal tage stilling til immunitet. Kan Folketinget ikke komme i klemme, hvis man med den ene hånd politianmelder, og så senere skal tage stilling til immunitet?

»Nej, det synes jeg ikke, for det er jo netop politiet, der vurderer, om en anmeldelse skal føre til en efterforskning og senere til sigtelse. Så skal Folketinget på banen og vurdere, om man vil ophæve den parlamentariske immunitet. Men immuniteten beskytter jo ikke imod at blive efterforsket af politiet. Det ville være temmelig vidtgående, hvis det var tilfældet.«

Flere har påpeget, at sidste gang, hvor det var Simon Kollerup, der var i vælten for sin boligsag, var I i Enhedslisten ikke lige så insisterende. Er det fordi, det nu er en blå politiker, og dengang var det en rød?

»Næh, altså, det var sådan set også os, der var de mest ihærdige i forhold til netop at få Kollerups sag bragt op i præsidiet. Så vi har præcis den samme tilgang.«

Men dengang ville I ikke have præsidiet til at undersøge grundlaget for en politianmeldelse, det er da en forskel?

»Der er nogle andre omstændigheder, der gør sig gældende i Vanopslaghs sag, netop fordi, det ikke kun handler om dobbelt husførelse, men også handler om uretmæssigt at have fået adgang til en helårsbeboelse, som Folketinget afholder hele udgiften til. Så derfor er der en forskel på de to sager.«

Peder Hvelplund er da heller ikke færdig med at rette henvendelse til Folketingets Præsidium i sagen:

»Jeg kommer til at rejse over for præsidiet, at jeg synes, vi bliver nødt til at have nogle klare retningslinjer for, hvordan vi håndterer sager. Alle sager er konkrete, individuelle og forskellige, og derfor bør der være retningslinjer for, hvordan man håndterer dem.«

»I hvert fald bør vi sikre, at regelsættet står tindrende klart for alle, også for de sanktioner, der eventuelt må være ved en overtrædelse,« tilføjer han.

Folketingets formand, Søren Gade, afviste tirsdag kritikken.

Han understreger, at det er et enigt præsidium, der har truffet beslutningen, og påpegede flere gange over for pressen, at Enhedslisten selv sad i præsidiet, da der blev truffet beslutning i sagen fra 2015 om Simon Kollerup, som endte med samme resultat.

»Det betyder, at vi anser sagen som lukket,« sagde Søren Gade, og uddybede, at præsidiet har »drøftet sagen indgående« på et »timelangt møde«:

»Vi sidder fem forskellige mennesker fra fem forskellige partier. Der har været en drøftelse. Der er ikke tale om, at vi beskytter nogen,« siger Søren Gade.

B.T. arbejder på at få en kommentar om sagen fra Alex Vanopslagh.