Skal lære unge at klare sig i Danmark - i fritiden forbander de danskerne

Flere års integrationsindsats blandt de hårdt belastede unge i indvandrermiljøerne på Nørrebro i København risikerer nu at blive lagt i ruiner.

Med løn fra Københavns Kommune i lommen går de rabiate muslimer i Hizb-ut-Tahrir nemlig nu målrettet efter at infiltrere klubberne. Ikke blot ved de traditionelle hvervekampagner - men også indefra ved at søge arbejde i klubberne, hvor de kan få kontakt med unge, der er modtagelige for deres budskaber.

Sådan lyder advarslen fra en række social-arbejdere og pædagoger, som B.T. har været i kontakt med i kølvandet på den seneste tids afsløringer af Hizb-ut-Tahrir.

De har igennem de seneste år kunnet se - både på gadeplan og på pædagog-uddannelserne - at Hizb-ut-Tahrir via en bevidst strategi har fået plantet flere og flere sympatisører inden for det pædagogiske miljø.

Dermed er den danske Hizb-ut-Tahrir-tilhænger og lærerstuderende Musa Kronholt altså langt fra den eneste rabiate muslim, der er på vej ind i arbejdet med børn. Og dét skræmmer social-arbejderne:

»Første gang, jeg for alvor begyndte at få kolde fødder, var under en undervisningstime. Én af mine elever spurgte, om han måtte tage et par venner med til et foredrag, hvor han skulle redegøre for sine holdninger. Det måtte han da gerne for min skyld.

Men jeg blev altså overrasket og foruroliget, da vennerne dukkede op og holdt et langt foredrag om, hvorfor muslimer ikke måtte integrere sig, og hvorfor de ikke måtte lære om eksempelvis psykologi. Den ene af de to venner viste sig at være Fadi Abdullatif (leder af Hizb-ut-Tahrir i Danmark, red.),« fortæller en tidligere underviser på et pædagog-seminarium til B.T.

Og hverken den pædagog-studerende eller Musa Kronholt er særtilfælde ifølge hende og flere andre social-arbejdere, der har henvendt sig til B.T.

Mens Københavns Kommune hver måned betaler deres løn, lever flere af de ansatte i ungdomsklubberne angiveligt et dobbeltliv.

Èt, hvor de over for myndighederne fremstiller sig selv som forbilleder for unge indvandrere, der har problemer med integrationen.

Og ét, hvor de aktivt modarbejder enhver form for integration som medlemmer af den danskerfjendske og demokrati-hadende organisation Hitzb-ut-Tahrir.

»Det virker som en bevidst strategi, at man ser så mange af dem søge ind på de uddannelser, hvor de kan komme i kontakt med de unge. Dels fordi kravene til dem ikke er særligt store - og dels fordi muligheden for at komme til at påvirke de unge er stor,« fortæller en tidligere underviser på et københavnsk seminarium.

Hun er skræmt over, hvordan hun flere gange under undervisningen og i sin kontakt med klubberne på Nørrebro er blevet mødt af ekstremisterne - og foruroliget over, at der ikke er gjort en effektiv indsats for at bremse de ekstreme islamisters indtog på de pædagogiske områder:

»Jeg ved godt, at man har frihed til at tro og tænke, hvad man vil. Men der er også er spørgsmål om etik og moral i socialpolitikken; hvordan kan man have folk ansat til at lære de unge om forståelse, accept og demokrati, når de tror på det modsatte - at det er noget, man skal bekæmpe,« lyder spørgsmålet.

Rygterne om den tætte tilknytning mellem nogle af Københavns Kommunes ansatte i ungdomsarbejdet og ekstreme muslimske grupper har verseret i årevis.

Men de tog til, efter Hizb-ut-Tahrirs demonstration på Nørrebro i slutningen af april, da flere ansatte blev set i demonstrationen.

Og B.T.s omtale af Hizb-ut-Tahrir har nu fået flere socialarbejdere til at kontakte B.T.

De mener, problemet er så stort, at nogle af dem om kort tid skal have et møde med socialminister Henriette Kjær (kons.).