Selv hvis dine bedsteforældre er født i Danmark, og du har dansk statsborgerskab, skal du stadig statistisk set regnes for en person med indvandrerbaggrund eller efterkommer, hvis du har mellemøstlig eller ikke-vestlig baggrund.

Det mener Dansk Folkeparti, der tirsdag stillede et forslag om en ny definition af indvandrere og efterkommere i Folketinget tirsdag.

Martin Henriksen vil have ændret måden, man opgør indvandrere og efterkommere på i statistikkerne Vis mere

Mange mener, at hvis man er født i Danmark og har dansk statsborgerskab, er man slet og ret dansker. Men DF ønsker stik modsat, at man skal blive ved med at omtales som efterkommer og dermed en del af indvandringen i officielle statistikker.

»Vi vil have nedsat en arbejdsgruppe, som skal udvikle nye modeller og regne endnu flere grupper med, når man laver befolkningsfremskrivninger af, hvor mange i Danmark, der har indvandrerbaggrund. Jeg mener f.eks. godt, at man kan blive ved med statistisk set at regne folk for efterkommere i 4. eller 5. generation,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, til B.T.

I beslutningforslaget, som fremsættes tirsdag, står der bl.a.:

»Hvis ikke politikerne kender det fulde omfang af indvandringen og indvandrernes efterkommere, er der stor risiko for, at der ikke handles i tide og at udviklingen løber løbsk. Derfor bør der kigges på, om de værktøjer, Danmarks Statistik anvender, er tidssvarende.«

Martin Henriksen siger:

»Tredjegenerationsindvandrere er meget forskelige. Nogle kan betragtes som danskere, men en stor gruppe af personer med mellemøstlig baggrund hænger så meget fast i familiære traditioner, at det ikke giver mening at kalde dem danskere.«

»En af de største barrierer, vi har for vellykket integation, er, at mange muslimer mener, det er forkert, hvis en muslimsk kvinde gifter sig med en etnisk dansk mand. Så deres religiøse regler forhindrer de facto integration. Hvis du som muslim vil være en del af det danske fællesskab, er du nødt til at bryde med dele af islam - som minimum. Ellers er det udelukket, at du kan blive dansker på noget tidspunkt.«

DF's Martin Henriksen. Beboere og børn viser deres modstand mod flygtninge-øen Lindholm i Kalvehave, onsdag den 6. februar 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Vis mere

Nogle vil måske mene, det er racistisk, at I vil fastholde folk, der er født i Danmark, i at betragtes som indvandrere og efterkommere?

»Det er ikke racistisk, det er tværtimod inkluderende. Vi siger, at flygtninge skal sendes tilbage hurtigst muligt. Men de, der er her, og har været her i generationer, kan godt blive danskere. Men det kræver, at de gør en indsats, lægger noget af islam væk og i stedet inddrager danske værdier og kultur. Så kan man godt blive en del af samfundet.«

»Men den der tanke om, at man kan melde sig ind i et samfund som det danske, uden at det skal koste noget ... Det er absurd, det er nærmest uforskammet.«

Der kommer mange strammerforslag fra DF for tiden - skyldes det, at I er bange for at miste vælgere til Nye Borgerlige?

»Hvis man gennemfører Nye Borgerliges politik, får vi en syndflod af indvandrere til Danmark. F.eks. siger de, at man ikke skal forhindre asiatisk indvandring, og det er jo meget vidtgående. Fillipinere og thaiere er meget søde og flinke, men vi kan jo ikke have fri indvandring fra de lande, hvor der i øvrigt også er store muslimske mindretal,« siger Martin Henriksen.