Danmark bør arbejde for at ændre flygtningekonventionen, så den også dækker dem, der flygter fra elendighed og underudvikling. Det siger udviklingsminister Anita Bay Bundegaard (R), som dermed ønsker at bryde markant med regeringens flygtningepolitik til Weekendavisen.

- Genènevekonventionen er i dag rettet mod politiske flygtninge og mennesker, der er forfulgte på grund af deres religiøse overbevisning eller køn. Men der er mennesker, der er truet på deres liv af hungersnød, sygdom og bundløs fattigdom. De udgør en ny form for flygtninge, siger udviklingsministeren, som mener at en ny flygtningekonvention bør indeholde retten til liv og udvikling.

Anita Bay Bundegaard lægger sig dermed ikke alene ud med sine regeringsfæller, men også med de fleste andre EU-lande, der alle kæmper for at holde flygtninge ude.

Europa kan ikke lukke døren til omverdenen, siger hun.

Anita Bay Bundegaard er ikke i tvivl om, at "det går grassat", hvis EU åbner grænserne. Derfor skal der opstilles nogle regler for, hvilke og hvordan flygtningene kan komme ind i unionen, og hun hilser som en af de få danske politikere EU-Kommissionens udspil om fælles immigrations- og asylpolitik velkommen.

Udviklingsministeren siger til Weekendavisen, at hun ønsker en debat om, hvordan udviklingspolitikken fremover kan kobles til immigrations- og flygtningepolitikken.

/ritzau/