Skat indkrævede 109.732  kr. fra en skatteyder og tog pant i sommerhus, selv om regningen var betalt to år før.

Skat krævede i 2010, at 56-årige Mette Bacher fra Bagsværd betalte 109.732 kr. i retsskat, og, da det ikke skete, tog Skat pant i hendes og kærestens ejendom. Det betød, at sommerhuset ikke kunne sælges, ligesom der ikke kunne tages lån i huset.Men skattegælden var allerede betalt to år før i 2008 - i øvrigt efter aftale med Skats foged ved samme afdeling i Skat.

En mail fra lederen af Skattecenter Høje-Taastrups Inddrivelse Jens Lund Marxn, viser, at dokumentationen for udlægget ganske enkelt var bortkommet i Skat. På det tidspunkt havde sommerhuset været pantsat i næsten to år. Af et internt notat fra Skat fremgår det, at ’vor dokumentation er bortkommet sandsynligvis pga. vandskade’.

- Jeg skal bekræfte, at kravet på den tidligere virksomhed på 109.732 kr. vil blive afskrevet, da dokumentationen for udlægget er bortkommet, skriver skattechefen i en mail til Mette Bachers revisionsselskab KPMG den 11. september 2012.Mette Bacher beder her efter Skatteministeriets borgerambassadør undersøge, hvor længe papirerne har været væk.
Borgerambassadøren konstaterede i sin undersøgelse af sagen 26. september 2012, at Skat allerede i 2009 kunne konstatere, at dokumenterne om gælden var pist væk. Alligevel tog Skat altså pant i sommerhuset uden at ane, om gælden var afviklet eller ej.

- Jeg kan oplyse, at i et af inddrivelsescenterets journalsystemer kan se, at der allerede har været tvivl om grundlaget tilbage i december 2009. På det tidspunkt bad Inddrivelsescentret Skattecenter Nærum om at sende oplysninger (fogedblad) om gælden, skriver borgerambassadøren sekretær Gert Bigum og fortsætter:

-  Skattecenter Nærum meldte telefonisk tilbage, at de mente, sagen måtte ligge i Ballerup, og at den aldrig havde været i Nærum. Nærum ville undersøge sagen.Gældsbrevet dukkede aldrig op, men det stoppede ikke fogeden.
- Materialet kom tilsyneladende ikke senere til stede, men Skat gennemførte alligevel fogedforretningen den 29. april 2010 og foretog udlæg for den omhandlede virksomhedsgæld i din ejendom på Bornholm, skriver Gert Bigum.

Skatteekspert, lektor, ph.d. Thomas Rønfeldt fra Aalborg Universitet mener, at Skat alene er fokuseret på at få så mange penge som muligt inddrevet.

- Det ser næsten ud til, at de ikke bekymrer sig om love og regler i øvrigt, blot der kommer penge i statskassen. Jeg synes, der begynder at tegne sig et billede, og det er ikke et glansbillede, men et skræmmebillede af Skat, siger han.

TAX Manager hos KPMG Per Nedergaard Nielsen som førte Mette Bachers skattesag for 2007, fik først adgang til disse oplysninger først efter at havde bedt om aktindsigt i sagen hos SKAT , er chokeret over sagsbehandlingen.

- Jeg synes faktisk det er en chokerende sagsbehandling. Det virker ærlig talt som om, at SKAT har været fuldstændig ligeglade med, at de ikke havde papirerne på gælden, men bare taget pant i huset alligevel og stædigt fastholdt dette frem til 11.september 2012,  selvom vi kunne dokumenterer, at SKAT allerede i december 2009 var af den klare opfattelse at gælden var forældet Det er særdeles kritisabel og tangerer magtfordrejning, at enkelte medarbejdere hos SKAT nidkær har søgt at inddrive kravet velvidende, at det var forældet og det underminerer den retssikkerhed som skulle værne borgeren mod sådanne indgreb siger han.

- Man har åbenbart holdt fast i et udlæg i flere år i mit og min kærestes sommerhus, uden at sikre, at der var hold i det. Der har haft alvorlige konsekvenser for mig og min familie, og Skat har end ikke beklaget forløbet, siger hun.