En københavnsk yogaskole var omtalt i en artikel på bt.dk den 12. maj og i BT den 13. maj. BT skal præcisere og rette følgende: Mihai Stoian er ikke leder af Natha Yogacenter, men undervisningsleder. BT beskrev skolen som 'sex-center,' men skal præcisere, at udtrykket alene henhører til anklager fremsat i en kommende tv-program.

BT beklager desuden at have brugt udtrykket 'sex-guru' om undervisningslederen.