Lærerne på skolerne i Høje-Taastrup Kommune har fået nej. De må ikke benytte visir i undervisningen for at beskytte sig selv og eleverne i en tid med coronavirussen konstant lurende i baggrunden.

Nu spreder smitten sig så lige præcis i kommunens skolevæsen.

B.T. fået kendskab til, at tre elever netop er blevet smittet på Charlotteskolen. B.T. er i besiddelse af en mail, der er blevet rundsendt til skolens ansatte.

Du kan se mailen her:

B.T. har tidligere på ugen beskrevet konflikten mellem lærere og kommunen, fordi lærerne gerne vil beskytte sig selv og eleverne. Nu siger Heidi Yoma Rasmussen, kredsformand for Danmarks Lærerforening i Høje-Taastrup:

»Problemet med et generelt forbud i Høje-Taastrup Kommune er, at det i yderste konsekvens kan have ansættelsesretslige konsekvenser. Så hvis der er et decideret forbud, vil man som lærer gå mod anvisningen fra øverste leder, som alle underliggende ledelslag er forpligtiget på. Du tvinger den lokale skoleleder til at leve op til det, og det vil sige, at den lokale skoleleder skal reagere og sige: 'Tag det visir af'. Og det synes vi ikke er rimeligt,« siger hun.

Hun opfordrer generelt til, at man burde indrette folkeskolerne mere sikkert og fleksibelt i den øjeblikkelig coronatid og have fjernundervisning i en kort periode.

Eller give den lokale skoleleder lov til at træffe nogle »gode« beslutninger.

Og så mener kredsformanden også, at den enkelte lærer er i stand til i enkelte situationer at afgøre, om det vil være hensigtsmæssigt at bruge et visir.

»Ligesom vi som professionelle skal træffe alle mulige mystiske afgørelser på et splitsekund, når vi har med levende børn at gøre – og det er vi jo kvalificeret til – så er vi det også i forhold til den viden, vi har om at forebygge i forhold til smittetrykket her og nu i de situationer, der måtte opstå,« siger Heidi Yoma Rasmussen.

Det afviser borgmesteren i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (K), blankt. Han afviser dog også, at der skulle eksistere et decideret forbud mod at bruge viser rettet mod kommunens lærere.

»Det er en misforståelse. Vi har ikke noget forbud. Det, vi har gjort hos os, er at centralisere beslutningen om, hvorvidt man skal gøre det. Det er slet ikke at sige, at det kan man slet ikke. Så det, vi gør, er, at beslutningen vil blive truffet af kommunens kristestab, i stedet for at dilemmaet ligger ude hos den enkelte skoleleder. Og vi læner os op ad de centrale retningslinjer for, hvordan man fuldt forsvarligt kan gennemføre undervisningen,« siger Michael Ziegler til B.T.:

»Så kan der være situationer, hvor det kan være nødvendigt at fravige, og her siger vi så, at den beslutning skal træffes af vores krisestab. Og vi har allerede nogle steder, hvor vi har fraveget kravet om ikke at bruge visir. Det er på nogle specialtilbud, eller hvor fysiske rammer tilsiger, at man ikke kan afvikle undervisningen forsvarligt.«

Kunne der også blive gjort en undtagelse på Charlotteskolen med de nuværende forhold og tre smittede elever?

»Der er vi nødt til at forholde os til den enkelte case. Vi oplever ikke en efterspørgsel fra lærere om, at de vil gå med visir. Det er nogle enkeltstående tilfælde, og vi forholder os til det, hvis der bliver ansøgt om det. Vi har ikke truffet en beslutning om, at det kan man gøre alle steder i alle tilfælde.«

Kan det blive aktuelt, hvis lærere eller elever føler sig utrygge på Charlotteskolen på grund af antallet af smittede og hjemsendte lærere og elever?

»Det kan jeg ikke svare dig på. Det har jeg ikke grundlag nok til at vurdere. Med al respekt arbejder vi relativt seriøst i den krisestab, og jeg kan godt forstå, at du stiller spørgsmålet, men det er for forsimplet til, at jeg kan svare på det. Det kan jeg ikke forholde mig til. Men det vil vi tage konkret stilling til, hvis forespørgslen kommer. Vi centraliserer beslutningen, så den ikke kan afvejes lokalt hos den enkelte skoleleder, hvor der jo heller ikke er den nødvendige ekspertise til stede.«

Så du vil opfordre lærerne på Charlotteskolen eller andre skoler til at henvende sig til jeres krisestab?

»Ja, de skal jo nok gå via skolelederen, men ja. Og når vi ikke bare siger, at alle bare kan bruge visir, hvis de har lyst, så er det jo fordi, at så siger man jo i virkeligheden til alle kommunale ansatte, at det er i orden – og så kan der komme spøjse situationer, hvor man kan ankomme til eksempelvis borgerservice, hvor der så sidder tre med visir og tre uden. Og så vil borgerne jo undre sig. Og så er der jo også pædagoger i daginstitutioner, der er væsentligt tættere på børn end i skolerne. Som kommune er vi jo nødt til at tænke hele vejen rundt,« siger borgmesteren i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (K).

Efter interviewet med Michael Ziegler, har B.T. fået tilsendt dokumentation for, at yderligere to klasser fra skolen er hjemsendt. Nemlig de to 0. klasser.

Yderligere to klasser er hjemsendt. Foto: Privat.
Yderligere to klasser er hjemsendt. Foto: Privat.
Vis mere