Sommeren er i Danmark også lig med, at studenterhuen for mange kommer på, der bliver skålet i skolegården med familien, og den store bedrift bliver efterfølgende fejret med vennerne i stor stil.

Men lige nu er skolerne lukket ned på grund af coronavirus, og hvad betyder det så for de kommende studentereksamener?

Lige nu er institutionerne lukket til og med 27. marts.

Så som det ser ud lige nu, rammer det ikke eksamensperioden, og det er muligt, at hele perioden kan afvikles på normal vis med skriftlige eksamener i skolens store hal og mundtlige eksamener med lærer og censor på modsatte side af bordet.

Glade studenter pryder som regel gaderne i København om sommeren.
Glade studenter pryder som regel gaderne i København om sommeren. Foto: Anne Bæk
Vis mere

Det kan dog ændre sig, oplyser Undervisningsministeriet.

»Situationen udvikler sig hele tiden, og hvis det bliver aktuelt, vil børne-og undervisningsministeren have mulighed for at ændre reglerne for prøveafholdelse,« oplyses det på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvis reglerne bliver ændret, kan det handle om følgende - blandt andet kan digitale prøver komme i spil:

  • Om adgang til at indstille sig på prøven
  • Prøvedatoer
  • Tidspunktet for aflæggelse af prøverne
  • Standpunktskarakterer eller lignende kan blive ophøjet til eksamenskarakter
  • Om antallet af prøver
  • Aflysning eller udskydelse af prøver

»Hvis det bliver aktuelt, vil der blive taget størst muligt hensyn til, at tiltagene ikke giver eleverne ringere vilkår, end de ville have haft i det almindelige forløb,« skriver Undervisningsministeriet.

En mulighed er også en digital afvikling af prøver, herunder de obligatoriske terminsprøver.

Hvis det ikke er muligt på den enkelte skole, kan prøverne udskydes til efter nedlukningsperioden.

Er der tale om prøver til 1.G og 2.G, kan prøverne blive rykket til næste skoleår.

Normalt er det i juni måned, at de afsluttende eksamener bliver afholdt, og i slutningen af måneden kommer så det store punktum, når huen sættes på hovedet.

Om årets studenter får mulighed for at drikke champagne på gymnasiet med kammeraterne, eller om fejringen i stedet kommer til at foregå hjemme foran computeren i dagligstuen vil tiden vise.