Liberal Alliance ønsker efter næste valg at afskaffe det uddannelsesloft, der begrænser mulighederne for at tage en ny uddannelse, når man har færdiggjort én. Det bekendtgjorde partiet torsdag.

Godt nok har LA selv stemt for det nuværende uddannelsesloft, og det understreges da også, at man vil honorere aftalen i denne valgperiode. Socialdemokraterne er også blandt dem, der først stemte for loftet, men siden har ændret holdning.

Det er en god idé at rive uddannelsesloftet ned.

Loftet over uddannelse er en sag, der optager befolkningen. Det blev klart for alle tidligere i år, hvor sagen blev genstand for danmarkshistoriens første borgerforslag. 50.000 danskere samledes på blot to uger om at få Folketinget til at fremsætte forslag om, at loftet skulle afskaffes.

Undersøgelser viser, at penge, samfundet bruger på uddannelse, generelt kommer igen med renter og således er en god investering. Tidligere i år fremlagde Rockwool-fonden en undersøgelse, der igen dokumenterede effekten.

Ét er, at uddannelse er en økonomisk fordel for samfundet som sådan, noget andet er gevinsten for den enkelte. Både, når det gælder lønnen, som ofte hænger sammen med længden af uddannelsen, men også i forhold til den enkeltes mulighed for at udfolde sig og vælge.

Som et af verdens rigeste samfund kunne vi nok også overskue, hvis vi kom til at overuddanne nogle unge mennesker i større eller mindre grad, hvis det endelig var dét.

Uddannelsesloftet så dagens lys i forbindelse med jagten på finansiering af en dagpengeaftale i 2015. Der manglede nogle hundrede millioner i regnestykkket, og uddannelsessektoren måtte holde for. Løsningen blev det perspektivløse og bagstræberistiske loft.

Siden er det godt nok blevet modereret til en mindre rigid version, men uanset forbedringerne er det stadigvæk en formynderisk og bureaukratisk konstruktion med mindst to alvorlige problemer:

For det første begrænser uddannelsesloftet den personlige frihed til at vælge, ved at lægge statslige spændetrøjer på mennesker, der søger efter den rette vej i livet.

For det andet rimer et loft over uddannelse uendeligt dårligt på livet i et videnssamfund.