Aktiv dødshjælp blev fra mandag lovlig i Holland, og landet er herefter det eneste land i verden, som gør medlidenhedsdrab legalt på helt klare betingelser.

Loven blev vedtaget i det hollandske parlament sidste år og medfører, at en læge kan udføre aktiv dødshjælp, hvis patienten er over 12 år, hvis patienten lider af en uhelbredelig sygdom, hvis patienten er åndsfrisk og accepterer proceduren, og hvis patientens lidelser skønnes at være uudholdelige.

Loven, som kritiseres i andre lande, nyder bred støtte i Holland. Her har aktiv dødshjælp været tolereret, men ikke lovlig siden 1997.

Ifølge bestemmelsen vil kun hollandske statsborgere kunne få hjælp. Formålet er at afværge "medlidenhedsdrab-turisme".

Ritzau - AFP