Både kongehuset og offentligheden skulle have adgang til Schackenborg Slot, men kongehuset har trukket det længste strå, mener ekspert.

Da prins Joachim i sommer solgte Schackenborg Slot for 100 mio kr, var det ikke blot en indbringende forretning for prinsen. Salget blev også forklaret som en enestående aftale for danskerne, fordi køberne - en nystiftet fond - ville »give offentligheden adgang til slot og park,« som det fremgik af fondens vedtægter.

Et andet punkt i fondens vedtægter var, at prins Joachim og resten af kongefamilien fortsat skulle have »mulighed for lejlighedsvise ophold på Schackenborg.«

I dag kan BT dog fortælle, at kongefamilien foreløbig stort set er de eneste, der bruger slottet, mens det ’ikke ligger i kortene’, at det historiske slot i Møgeltønder skal åbnes helt op for offentligheden.

Opret abonnement på BT PLUS og læs om prins Joachims smarte finte, eksperternes vurdering af finten og hvad slotte skal bruges til i 2015. 1 måned er gratis - herefter 29 kr. om måneden for adgang til hele PLUS-universet.


Det vakte stor opsigt, da prins Joachim i sommer gjorde en ende på landmandskarrieren og solgte Schackenborg Slot for intet mindre end 100 mio. kr.

Salget var ikke bare en yderst indbringende forretning for prins Joachim, der for godt tyve år siden fik slottet foræret af sin mor dronning Margrethe, men salget fremstod også som en enestående aftale for danskerne.

Da en nystiftet fond, etableret af nogle af Danmarks mest velhavende familier, den 30. juni købte og overtog Schackenborg Slot fra prins Joachim, fremgik det af fondens vedtægter, at et af de fire formål var at ‘give offentligheden adgang til slot og park’. Et andet punkt var, at prins Joachim og resten af kongefamilien fortsat skulle have ‘mulighed for lejlighedsvise ophold på Schackenborg’.

Både kongehuset og offentligheden skulle altså have glæde af slottet. I dag kan BT dog fortælle, at kongefamilien foreløbig stort set er de eneste, der bruger slottet, mens det ’ikke ligger i kortene’, at det historiske slot i Møgeltønder skal åbnes helt op for offentligheden.

Aktuelt er der kun planer om at åbne slottet til enkeltstående arrangementer. Og det er mindre end, hvad danskerne kunne forvente.

Burde åbne op for offentligheden

»Juridisk er det efter min vurdering holdbart, men det er klart, at fortolkningen af vedtægterne giver forventning om endnu mere åbenhed til slot og park. På kort sigt har kongefamilien trukket det længste strå, men på lang sigt ville det være bedre for kongehusets image, hvis man åbnede mere op for offentligheden,« siger Lars Hovbakke Sørensen, ekstern lektor, ph.d. ved Københavns Universitet og ekspert i kongehuset.

Det er den nyansatte direktør i Schackenborg Fonden og slotsforvalter Jan Leisborch, som overfor BT fortæller om planerne for Schackenborg Slot.

»Adgang for offentligheden betyder ikke, at slottet og parken vil have fuldt åben adgang, som man f.eks. ser det omkring andre historiske bygninger. Parken vil stadigvæk være aflukket, men der vil blive gennemført forskellige arrangementer i løbet af året, hvor offentligheden vil få adgang. Derudover fortsætter guidede ture for turister i slotsparken,« siger han.

Groft sagt er der indtil videre ikke meget nyt under solen i Møgeltønder, hvor slotshaven også husede arrangementer, mens prins Joachim og prinsesse Marie boede på Schackenborg. Men ifølge Leisborch, der blev ansat 1. november, er planen snart at kunne åbne slottet for enkeltstående arangementer.

»Der er i første omgang tale om enkeltstående arrangementer, og derudover er det muligt, at jeg kan gennemføre enkelte særlige rundvisninger. Det skal selvfølgelig hænge sammen med, at jeg er den eneste, der p.t. kan gøre det,« siger han og tilføjer, at det ’ikke ligger i kortene lige nu’ at åbne slottet og parken helt op og give adgang for offentlighden til at ’gå ud og ind og rundt at kigge’.

Det vil, ifølge Leisborch, kræve mange hensyn som adgangsforhold, toiletforhold, brandsikring o.s.v.

Tætte forbindelser

Det var bl.a. familierne bag Danfoss og Lego, hvor bestyrelsesformand i Danfoss Jørgen Mads Clausen og direktør for Lego-koncernen Kjeld Kirk Kristiansen begge er kendt for at have tætte forbindelser til kongefamilien, som 30. juni var med til at stifte den nye fond, der i dag kendes som Schackenborg Fonden.

De mange millioner kroner, som blev skudt ind i fonden, så den kunne erhverve Schackenborg Slot, blev hentet fra familieejede fonde, herunder Bitten og Mads Clausens Fond og Ole Kirks Fond, som allerede har øremærket penge til at støtte almennyttige formål.

I det lå også en forventning om, at købet skulle komme offentligheden til gavn. Eller som fondsadministratoren, Kathrine Kirk Muff fra Ole Kirks Fond, udtalte i forbindelse med slotserhvervelsen.

»Det glæder os meget, at vi nu kan være med til både at bevare en af Sønderjyllands vigtigste historiske ejendomme og give offentligheden øget adgang til at nyde Schackenborg Slot og park.«

Lars Bo Langsted, professor i jura ved Aalborg Universitet, vurderer, at formuleringen ’at åbne slot og park for offentligheden’ giver mulighed for en bred fortolkning. Personligt havde han dog forventet mere åbenhed i formuleringen.

»Umiddelbart vil jeg ud fra en sproglig fortolkning sige, at formuleringen ’at åbne slot og park for offentligheden’ vil være mere end nogle enkeltstående private arrangementer,« siger han til BT.

Jan Leisborch fortæller, at han foreløbig har brugt kræfterne på at få administrationen og driften af landbruget ved Schackenborg op at køre.

Billedtekst
Billedtekst
Vis mere

Ingen slots-arrangementer i 2015

»Den første tid siden ansættelsen 1/11 har jeg brugt på at få styr på administration og øvrige forretningsmæssige opgaver og har nu taget fat på planlægning af arrangementer for offentligheden, som også er et af formålene. Det er ikke noget, du gør overnight. Der er dog planlagt arrangementer i parken, men p.t. ikke inde på slottet i 2015. Det betyder ikke, at der ikke kan komme nogle arrangementer på slottet i 2015,« siger Jan Leisborch.

Hos Bitten og Mads Clausens Fond, hvis direktør Per Have også er formand for Schackenborg Fonden, har man ingen kommentarer. Hos Ole Kirks Fond henviser man til Per Have som formand for Schackenborg Fonden. Kongehuset har heller ingen kommentarer.

 

Har slottet for sig selv

 

Prins Joachim kunne næsten ikke have landet en bedre aftale, da han i sommer solgte Schackenborg Slot og indkasserede 100 mio. kr.

Pengene betød, at han både kunne afvikle en gæld på 42 mio. kr., som han havde i slottet, for og senere i efteråret kunne købe en af landets mest prominente adresser på Emiliekildevej i Klampenborg.

Pengene rakte også til, at Joachim selv kunne skyde 13 mio. kr. i Shackenborg Fonden, svarende til den folkegave, han fik i forbindelse med, at han blev gift med grevinde Alexandra i 1995.

Oven i den gyldne aftale har prins Joachim Schackenborg Slot stort set helt for sig selv, så længe der ikke er enkeltstående arrangementer.

Det siger direktør og slotsforvalter Jan Leisborch. Står slottet tomt, når kongehuset ikke benytter slottet?»Ja, det gør det. Slottet tages kun i brug, når kongehuset bruger det, eller der gennemføres enkeltstående arrangementer,« siger Jan Leis­borch.

Foreløbig har der været en reception på slottet i december 2014, som hed ‘Kunstens spor i nationalpark Vadehavet’, i forbindelse med en bogudgivelse, som 43 kunstnere fra Tyskland og Danmark havde bidraget til. I 2015 er der indtil videre planlagt tre arrangementer i Slotsparken.

Håber på adgang til slottet

Turistchef for Rømø-Tønder Turistforening Bodil Glistrup Thomsen håber, at offentligheden får mere adgang til slottet. For få dage siden holdt hun et møde med Jan Leisborch om muligheden for at lade offentligheden komme ind i sommerstuen på selve slottet, men beskeden var, at kun have og park kunne bruges foreløbig.

»Det ville være godt, hvis vi måtte komme ind i sommerstuen og få fortællingen om slottet, fordi det kun trække ekstra kunder til,« siger Bodil Glistrup Thomsen.