»Min hovedopgave er at få klienter frikendt.« Citat: Forsvars-advokaternes elegante »first lady« Merethe Stagetorn, der i går sagde »ja«, da svindel-mistænkte Peter Brixtofte ønskede, at hun skal forsvare ham.

 • Brixtofte er et mandfolk

  Men for en sjælden gangs skyld føler 59-årige Merethe Stagetorn ikke, at hun kan magte opgaven alene - og derfor bliver hendes 36-årige søn Henrik Stagetorn med-forsvarer for Peter Brixtofte. Mens Merethe Stagetorn har mange års erfaring i straffesager, har sønnen Henrik hidtil mere beskæftiget sig med civil- og erhvervsret.

  Og det er ikke første gang, at Merethe Stagetorn bliver forsvarer i en celeber svindel-skandale. For fire år siden forsvarede hun en livrist fra kongehuset, der var sigtet for mandatsvig, tyveri og bedrageri mod prins Joachim og prinsesse Alexandra - en sag der blev droppet af statsadvokaten, da Merethe Stagetorn truede med at indkalde Joachim og Alexandra som vidner i retten.

  Mor, søn og Merethe Stagetorns mand Ove, der også er advokat, deler kontor i en herskabslejlighed i Store Strandstræde 21 i København, hvorfra hun ofte kaster sig på cyklen rundt til retsmøderne i Københavns Byret, Østre Landsret eller Højesteret.

  Her kender dommerne den dygtige og korrekte advokat som en stædig forsvarer - der altid kæmper fuldt ud for sin klient - også selvom hun måske inderst inde føler den dybeste afsky for ham.

  For Merethe Stagetorn kan altid finde noget godt hos alle - uanset om de er narko-gangstere, mordere eller børne-skændere. Det skrev hun i bogen »Forsvarsadvokaten«, hvor hun også kritiserede den udbredte brug af varetægts- og isolationsfængsling i Danmark.

  Mens trefjerdedel af familien har valgt juraen som levevej, er datteren gået til kagerne. Hun driver det kendte konditori »La Glace« i København.

  Privat bor Merethe Stagetorn på en kæmpe lystgård ved Slangerup - men trods den åbenbare karriere-mæssige og økonomiske succes er hun helt usnobbet og kan tale ubesværet med både narkomaner, småsvindlere - og bykonger.

  Merethe Stagetorn blev født i St. Heddinge i 1942, blev student i 1965, fik egen advokatforretning i København i 1977 og har været formand for Foreningen af Beskikkede Advokater.