Efterskolen i Kragholm ved Rudkøbing har sat en tragisk rekord i dansk efterskole-historie:
Man har måttet bortvise ikke færre end 18 elever på en gang for at sniffe lightergas - næsten en fjerdedel af skolens elever.

Eleverne blev bortvist 22. januar i år, og for efterskolens forstander, Iver Iversen og lærerpersonalet, elever og forældre har det været en bevæget tid.

"Vi er nu ved at have det hele på afstand, og jeg ønsker ikke mere at rippe op i det passerede," siger forstanderen.

Da det blev opdaget, at de 18 sniffede lightergas, skred man omgående til handling og bortviste eleverne.

Efterskolen ved Rudkøbing har mange elever med indlæringsproblemer, og fra skoleårets start fik alle 77 elever at vide, at det ville føre til bortvisning, hvis de overtrådte skolens rusmiddelreglement, som forbyder enhver form for brug af alkohol eller stoffer, herunder snifning.

Der var derfor ingen pardon, da masse-snifferiet blev afsløret, og uden advarsel blev forældrene orienteret om, at eleverne ville blive bortvist.