En overførsel på 5.000 kroner fra Sorø-borgmester Gert Jørgensen til en lokal bilforhandler i 2020 har været omgærdet af mystik.

Først hævdede den konservative borgmester over for B.T., at pengene var en del af et sponsorat af et rally, der blev holdt i Sorø i 2019. 

Da B.T. efterfølgende påpegede, at pengene ifølge dokumenter fra kommunen ikke var en del af rally-sponsoratet på 25.000 kroner, måtte borgmesteren erkende, at regnestykket ikke hang sammen.

»Det er vores umiddelbare vurdering, at det er 5.000 kroner ud over det bevilligede, og det er vi i dialog med parterne om,« skrev borgmesteren i en mail til B.T. 1. juni 2023. Hvad dialogen bestod af, kom der aldrig svar på. Men nu slår Sorø Kommune selv fast, at det var ulovligt, da Gert Jørgensen udbetalte 5.000 kroner fra en særlig borgmesterkonto til den lokale bilforhandler Anders Lysen.

»Det er administrationens vurdering, at udbetalingen af tilskud til Lysen Biler er sket i strid med kommunalfuldmagtsreglerne,« skriver kommunen i en redegørelse, som er blevet sendt til Ankestyrelsen i sagen.

Dermed må Sorø Kommune og den magtfulde bykonge Gert Jørgensen erkende, at man i endnu en sag har blæst på loven i administrationen af den såkaldte borgmesterkonto, hvor borgmesteren har delt 142.000 kroner ud til gaver, sponsorater og tilskud til lokale foreninger og firmaer siden 2014.

Således har kommunen allerede lagt sig fladt ned og erkendt, at borgmesteren var inhabil, da han donerede 5.000 skattekroner til en forening, hvor han selv sidder som kasserer. 

Også koncertbilletter til medarbejderes familie og venner samt Gert Jørgensens tilskud på 17.180 kroner til partikollegaen Peter Nygaards 'brandmandsfester' og 'cognac til kaffen' er ifølge kommunen udbetalt på et ulovligt grundlag.

I sagen om de 5.000 kroner er det den lokale bilforhandler Lysen Biler, ejet af Anders Lysen, der i januar 2020 modtog pengene af borgmesteren.

Ifølge dokumenter i sagen var Anders Lysen med til – gennem foreningen Slagelse Auto Sport – at arrangere et rally i Sorø i august 2019. Til det formål fik foreningen 25.000 kroner af borgmesteren. Det var også det beløb, Slagelse Auto havde søgt om at få. 

De 5.000 kroner var således en efterbevilling, som Anders Lysens firma fik udbetalt et halvt år efter, at rallyet var afholdt.

Siden har B.T. spurgt ind til eventuel korrespondance, som viser, hvad der helt konkret førte til udbetalingen af tilskuddet. Den findes ikke.

Gert Jørgensens tilskud til en lokal bilforhandler på 5.000 kroner er ifølge Sorø Kommune ulovligt. 
Gert Jørgensens tilskud til en lokal bilforhandler på 5.000 kroner er ifølge Sorø Kommune ulovligt.  Foto: Stilbillede fra video: Anthon Unger
Vis mere

I redegørelsen til Ankestyrelsen skriver Sorø Kommune blandt andet, at »det på grund af manglende skriftlig dokumentation er vanskeligt at fastslå den nærmere baggrund for udbetalingen af de konkrete beløb til henholdsvis Lysen Biler A/S og Slagelse Autosport, hvor der umiddelbart er udbetalt et større beløb end først aftalt«.

Kommunen fortsætter:

»Det er ligeledes uklart, hvad baggrunden var, for at de 5.000 kroner til Lysen Biler A/S først blev udbetalt i 2020.«

Ifølge Sorø Kommune fremgår det af sagens akter, at pengene muligvis er blevet givet til at udbedre skader på vejen efter rallyet, men »det har imidlertid ikke været muligt at afdække med sikkerhed, om dette faktisk er sket«.

Da B.T. skrev om tilskuddet på 5.000 kroner første gang i 3. juni 2020, slog forvaltningsekspert Bente Hagelund fast, at kommunen ikke lovligt kan støtte private firmaer med direkte tilskud.

Dette er kommunen enig i:

»Administrationen har lagt vægt på, at der er tale om begunstigelse af en virksomhed, der drives med profit for øje, uden at der tilsyneladende er stillet klare krav om og sikret dokumentation for, at tilskuddet udelukkende er anvendt til aktiviteter, som kommunen lovligt ville kunne støtte,« skriver Sorø Kommune blandt andet i redegørelsen til Ankestyrelsen. 

B.T. har også beskrevet, at naturparken Parnas Natur & Aktivitetspark i 2020 modtog et tilskud på 5.000 kroner. 

Det var ifølge kommunen lovligt, fordi tilskuddet skulle bruges til at drifte en toiletvogn, som kommunens folkeskolelever kunne bruge i forbindelse med udendørsundervisning. Dog erkender kommunen, at der mangler skriftlig dokumentation for den indgåede aftale samt klar dokumentation for modydelsen.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Gert Jørgensen.