Tidligere folketingsmedlem og overlæge Inge Krogh er død.

Hun blev 102 år gammel.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Hun var folketingsmedlem for Kristeligt Folkeparti, der senere kom til at hedder Kristendemokraterne, fra 1973 til 184.

Fra 1973 og 11 år frem fik Inge Krogh ry for at være en særdeles bestemt og kontroversiel politiker.

I sin kamp mod misbrug og for bedre forhold for de skæve eksistenser besøgte hun Christiania, massageklinikker og de prostituerede på Istedgade.

Hun gik endda så vidt, at hun meldte sig ind i en pornoklub for ved selvsyn at samle skyts til sin politiske kamp mod nedværdigelsen af kvinder hér.

Selv var Inge Krogh afholdsmenneske og glødende abortmodstander, og mens nogle fandt hende stålsat og hæderlig, blev hun et hadesymbol for andre.

Inge Krogh fik sin studentereksamen fra Sct. Knuds Gymnasium i Odense, hvorefter hun startede på medicinstudiet.

Da hun efterfølgende fandt sig en fast stilling og avancerede til overlæge, var det ved Åndssvageforsorgen i Nyborg.

Her gjorde Inge Krogh sig første gang bemærket i sit arbejde for de svageste. For at afstigmatisere psykisk sygdom og lette byrden af skam for forældre til 'åndssvage' børn inviterede Krogh til åbent hus i forsorgen.

Kristendommen var ikke som sådan en del af hendes barndomshjem, men efter en sommerlejr arrangeret af Kristne Gymnasiaster meldte hun sig ind i den lille frikirke Den Apostolske Tro.

Inge Kroghs for nogen kontroversielle tilgang til politik endte med at koste hende adskillige næser.

I 1977 fik hun en næse af Lægeforeningens etiske råd for med billeder at sidestille abort med kz-lejrene fra Anden Verdenskrig.

Sin anden næse fik hun, da hun på et offentligt møde i Nyborg kaldte Mogens Glistrup for 'Danmarks største psykopat'.

Efter tiden i politik arbejdede Inge Krogh fortsat i flere foreninger, hvor hun blandt andet bekæmpede alkoholmisbrug.

Krogh trak sig tilbage til Horsens, da hun blev pensioneret. Hun har ikke været gift og har ingen børn.