Der bliver ikke nogen lempelse trods appel fra speedwaykøreren.

Marcus Birkemoses straf står fast, fortæller Anti-Doping Danmark i en pressemeddelelse.

»DIFs Appelinstans har ved møde torsdag 2. februar 2023 mundtligt behandlet sagen og efterfølgende stadfæstet Dopingnævnets kendelse af 10. november 2022, hvorved atleten udelukkes i to år fra al trænings- og konkurrencevirksomhed under Danmarks Idrætsforbund og andre organisationer regnet fra afsigelse af Dopingnævnets kendelse.«

I maj blev Birkemose fanget i en kontrol, som blev foretaget i forbindelse med en afdeling af Speedway Ligaen, og her stod det klart, at Birkemose testede positiv for carboxy-THC (hash).

»Appelinstansen finder efter de foreliggende oplysninger, at Marcus Birkemose ikke i tilstrækkelig grad har påvist, at indtagelsen af det forbudte stof skete uden for konkurrence.«

I november blev der afsagt kendelse, og køreren appellerede, men uden held.

»På trods af at Marcus Birkemose har ændret sin livsstil og er ophørt med brug af hash, giver regulativet ikke mulighed for at tage højde for dette i strafudmålingen.«

Karantænen regnes fra afsigelse af kendelsen.