Mange, der efter at have været utro, får endnu en chance af deres partner, ender i problemer. De er både lettede og tyngede af dårlig samvittighed og har ofte svært ved at overkomme hverdagen. Men det kan lade sig gøre at komme videre. Få sexolog Maj Wismanns råd.

På et eller andet tidspunkt i livet er 1/3 af alle danskere deres partner utro.

I 50 pct. af alle skilsmisser bliver utroskab angivet som årsag til separationen. Utroskab er et emne, det er svært at komme udenom, når man lever i et parforhold.

Der er ingen tvivl om, at utroskab gør ondt, det ødelægger tilliden og hele fundamentet af tryghed, der er grundkernen i et parforhold.

Selvom en del par egentlig ønsker at blive sammen efter utroskab, må mange erkende, at det er en svær opgave at få til at lykkes. Mange ender med at smide håndklædet i ringen og opgive forholdet.

Skylden

Når utroskab kommer frem i lyset, bliver al fokus naturligt rettet mod den person, der er blevet svigtet. Ikke sjældent oplever den bedragne part at befinde sig i en psykologisk choktilstand, der i nogle tilfælde kræver op til måneders sygemelding.

Den utro part er derimod ’synderen’ og må – undskyld udtrykket – ofte bare sejle sin egen sø. Ham eller hende er der ingen, der har ondt af, for det er jo ham eller hende, der har gjort noget forkert.

Den måde at anskue rollefordelingen på, virker som regel naturlig for begge parter – især i tiden lige efter utroskaben, hvor de helt store følelser og dramaer typisk udspiller sig.

Men på længere sigt viser en norsk undersøgelse, at mere end 50 pct. af dem, der har været utro, fem år efter utroskaben slås med en psykisk sygdom. Det kan være i form af angst, depression eller stress.

Ofte handler det om, at den, der har været utro, får det så skidt med det, han/hun har gjort, at han/hun har svært ved at se sig selv i øjnene. Det betyder, at selvopfattelsen forskydes og de selvkritiske tanker tager over.

Ukendte følelser

Fra min praksis er min erfaring, at reaktionerne på utroskaben tit kommer bag på den utro part. Uanset om det er en mand eller en kvinde, der har været utro, har de simpelthen ikke forudset, at det ville blive SÅ voldsomt, når deres handlinger blev opdaget – at det ville gøre SÅ ondt. At svigtet ville være SÅ stort. At man satte SÅ meget på spil. Kort sagt vækker utroskab følelser, man ikke anede eksisterede. Også i en selv.

Og der kan være mange ting i spil:

  • Måske skammer man sig over at være ’sådan èn’. ’For jeg troede jo, at jeg aldrig ville være utro.’
  • Måske fortryder man ikke selve utroskaben og handlingen, men skammer sig så over, at man ikke fortryder ...
  • Måske kan man slet ikke holde ud at se, at den handling, man har foretaget, er årsag til så voldsom en smerte hos ens partner ...
  • Måske opdager man, hvad man er ved at miste – og opdager, at græsset ikke var grønnere. En opdagelse, man gerne ville have opdaget på en helt anden måde end ved at sætte sin partner i den svære situation.