Retten i Glostrup idømte torsdag to danske gasvirksomheder bøder på over 16 millioner kroner i alt.

Det skyldes, at virksomhederne har indgået en ulovlig kartelaftale om prisen på en abonnementsordning for service på naturgasfyr.

Hver virksomhed skal nu betale 8 millioner kroner i bøder for overtrædelser af konkurrencereglerne.

Samtidig idømte retten fire ledende medarbejdere bøder på henholdsvis 100.000 kroner til to af de ledende medarbejdere og 75.000 kroner og 50.000 kroner til de to andre ledende medarbejdere.

Det er bøder, som medarbejderne får for at have medvirket til at lave kartelaftalen.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Det er virksomhederne Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S og Gastech-Energi A/S, der torsdag blev dømt.

Gastech-Energi A/S har hjemme i Risskov i Aarhus.

Kartelaftalen gik ud på, at Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S ville forhandle en ny kontrakt på plads mellem virksomheden og dens underleverandører, da virksomheden ville have, at prisen på reservedele skulle være billigere.

En af de virksomheder, der forhandlede på vegne af underleverandørerne var Gastech-Energi A/S.

Før underleverandørerne ville acceptere lavere priser på reservedele, krævede de, at abonnementspriserne hos Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S skulle stige, så underleverandørerne ligeledes kunne hæve deres priser over for egne kunder.

De samarbejdende virksomheder indgik derfor i en ulovlig kartelaftale, der betød, at forbrugere, der fik serviceret gasfyr, potentielt fik dyrere abonnementer.

»Når virksomheder indgår prisaftaler og bryder konkurrenceloven, begrænser de den frie konkurrence, og regningen ender i sidste ende hos forbrugerne.«

»Jeg er derfor tilfreds med, at retten har fundet virksomhederne skyldige og idømt store millionbøder for deres overtrædelser af konkurrencereglerne,« siger Amir Amirian, anklager i NSK.

Virksomhederne var på det tidspunkt, kartelaftalen blev indgået, nogle af de største på markedet for servicering af gasfyr i Danmark. På gerningstidspunktet hed virksomheden HMN Naturgas I/S.