Med to skud ramte en medicinpåvirket politimand sig selv i benet, men valgte trods sin tilstand alligevel selv at køre fra gerningsstedet.

Skudepisoden fremgår af Rigspolitiets seneste oversigt over disciplinærsager, der netop er blevet offentliggjort efter årsskiftet. Oversigten dækker kalenderåret 2014, hvor i alt 92 sager blev indberettet og 61 sager afgjort med bøder, irettesættelser, advarsler eller i visse tilfælde afsked.

Den skydende og medicinpåvirkede politimand slap på grund af sin psykiske tilstand både før og efter episoden disciplinært med en irettesættelse af Rigspolitiet, men var forinden af byretten blevet idømt en betinget dom uden strafansættelse med en prøvetid på et år og en tillægsbøde på 4.000 kr. for overtrædelse af våbenloven og færdselsloven.

En tankeløs kollega slap med en advarsel fra Rigspolitiet samt en bøde på 3.000 for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen, fordi han havde stillet en taske med 42 skarpe patroner på et komfur, hvorefter tasken brød i brand og patronerne begyndte at gå af.

En tredje politimand kom under klargøring af sin tjenestepistol til tjenesteskydning til at affyre et vådeskud, der dog heldigvis ikke ramte nogen. Det kostede ham senere en såkaldt irettesættelse. Samme sanktion fik også en fjerde politimand, der også utilsigtet kom til at afgive et skud, da han ville tage sin tjenestepistol ud fra et våbenskab.

Og som en femte sag om vådeskud blev en polititjenestemand indberettet for at have afgivet et vådeskud i den personalebolig, der var stillet til hans rådighed af politimesterembedet. Han havde også på anden vis groft misligholdt boligen, og fik derfor en irettesættelse af Rigspolitiet.