Der var tale om en venstre arm, som Københavns Politi og Forsvarets dykkere fandt i Køge Bugt tirsdag.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

'Den arm der blev fundet i går er venstre arm. Armen lå frit og var holdt nede med strips og rørstykker, svarende til det der blev fundet på benene fra Kim Wall. Armen blev fundet ca. 1 km fra det sted, hvor hoved og benene blev fundet,' lyder det.

Politiet har endnu ikke bekræftet, at der er tale om Kim Walls arm, men tirsdag lød det, at man arbejdede ud fra, at armen 'hidrører fra ubådssagen.' Hvis den viser sig at stamme fra Kim Wall, så mangler politiet kun at finde den anden arm, før man har fundet hele liget af den svenske journalist.

Fundet kan desuden også være et værdifuldt stykke bevismateriale i sagen mod 46-årige Peter Madsen, der er sigtet for at have dræbt og parteret Kim Wall. Ifølge professor og speciallæge i retsmedicin Peter Mygind Leth vil de retsmedicinere, der skal undersøge armen, lede efter såkaldte afværgelæsioner på armen.

Armen kan på den måde fortælle retsmedicinerne, om der er har været kamp om bord på ubåden.

»Men det er ikke sikkert, at armen er i sådan en forfatning, at den kan afsløre sådanne informationer,« siger Peter Mygind Leth, der understreger, at han ikke har set armen selv.

Han tilføjer, at det vil svække Peter Madsens forklaring om hændelsesforløbet yderligere, hvis den fundne arm bærer præg af afværgelæsioner. En forklaring, som Peter Madsen desuden har ændret flere gange undervejs i sagen, mens han har fastholdt, at han ikke slog Kim Wall ihjel.

Til at starte med nægtede han også anklagen om, at han skal have parteret den unge kvinde. Men i en ny afhøring med politiet valgte han 14. oktober at tilstå den del af sagen.

Politiet mangler fortsat at finde Kim Walls højre arm, ligesom det heller ikke er lykkedes dem at finde Peter Madsens mobiltelefoner endnu. Derfor fortsætter eftersøgningen også i Køge Bugt torsdag.