Anklager vil bede Københavns Byret om at straffe ubådskaptajn Peter Madsen med fængsel på livstid.

Der skal typisk mere end et enkelt drab til at udløse landets strengeste straf: fængsel på livstid.

Ikke desto mindre er det kravet, når specialanklager Jakob Buch-Jepsen mandag i Københavns Byret vil komme med sine afsluttende bemærkninger i drabssagen mod Peter Madsen.

Det er formentlig det forhold, at drabet på svenske Kim Wall ifølge anklagen ikke alene var nøje planlagt, men at det også indebar grove seksuelle overgreb, at kravet til den 47-årige ubådskaptajn er fængsel på livstid.

På trods af de brutale omstændigheder hører det til de absolutte sjældenheder, at drabssager med et enkelt offer giver livstid.

Gennem de seneste ti år er 14 personer blevet idømt fængsel på livstid, men kun i tre af sagerne har den dømte ikke slået mere end én person ihjel.

Den nyeste af disse sager stammer fra november 2017, da den 49-årige Christian Andersen i Vestre Landsret fik livstid for på brutal vis at have dræbt en veninde, den 54-årige Hanne Pedersen, i hendes hjem ved Videbæk.

I forbindelse med forbrydelsen, der fandt sted nytårsaften 2015-2016, stjal han blandt andet kontanter fra offeret, ligesom han brændte hendes hus af.

Hertil kom, at han allerede en gang tidligere var dømt for et lignende drab.

I en anden sag, der på flere måder minder om ubådssagen, blev den 45-årige førtidspensionist John Knudsen tilbage i 2010 straffet med livstid for gennem 30 timer at have sexmishandlet en fremmed kvinde på sin båd i Haderslev.

Senere kvalte han hende og smed liget i Haderslev Fjord - lænket til en stor blyklods. Foruden drabet blev John Knudsen dømt for besiddelse af store mængder børneporno og for at have forgrebet sig seksuelt på en niårig pige.

Den tredje sag, hvor ét drab udløste livstid, omhandlede morfaren Jørgen Saugsteds nedskydning af sin tidligere svigersøn og dennes advokat i fogedretten i København i september 2014.

Advokat Anders Lindholt mistede livet, mens den sårede svigersøn angiveligt kun overlevede, fordi Saugsted løb tør for ammunition.

Spørgsmålet er nu, om Københavns Byret vil taksere Peter Madsens påståede forbrydelse ligeså hårdt.

Hvis det ikke sker, vil specialanklager Jakob Buch-Jepsen kræve forvaring.

Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste mulighed for, at ikke-sindssyge kriminelle kan spærres inde på ubestemt tid.

Forvaring gives i tilfælde, hvor tiltaltes forbrydelse ikke i sig selv er så grov, at eksempelvis fængsel på livstid er aktuel, men hvor risikoen ved at sætte en udløbsdato på straffen vurderes til at være for stor.

Frem mod straffesagen mod Peter Madsen er der udarbejdet en mentalundersøgelse om den tiltalte, og tilsyneladende er eksperterne i Retslægerådet ikke i tvivl om Madsens farlighed.

Kaptajnen beskrives som en patologisk løgner, svært seksuelt afvigende, følelseshæmmet og med et påfaldende fravær af anger og skyldfølelse.

Blandt andet derfor er vurderingen, at forvaring vil være helt på sin plads.

Hvis det står til Madsen selv, bør hverken forvaring eller livstid dog komme på tale.

Ubådskaptajnen hævder, at 30-årige Kim Wall døde i en ulykke under en sejlads i ubåden "UC3 Nautilus" 10. august i fjor, og at han i en form for choktilstand parterede liget den efterfølgende morgen.

Dommen i sagen ventes på onsdag.

/ritzau/