Tre serbiske krigsforbrydere afsoner nu tilsammen 55 års fængsel i Danmark. Tirsdag blev Radoslav Brdjanin, 60, der er idømt 30 års fængsel for blandt andet tortur og drab sat i en dansk fængselscelle. De tre krigsforbrydere er siden 2004 blevet dømt ved FN´s krigsforbrydertribunal i Haag.

Danmark har forpligtet sig til at tage imod nogle af de dømte fra krigsforbryderdomstolen. I forvejen afsoner Ranko Cesic og Miodrag Jokic henholdsvis 18 og syv års fængsel i Danmark for krigsforbrydelser under borger-krigen i ex-Jugoslavien i begyndelsen af 1990´erne.

Krigsforbrydere i danske fængsler afsoner som udgangspunkt på samme vilkår som almindelige kriminelle. Det vil sige, at den danske straffuldbyrdelseslov og reglerne om bl.a. prøveløsladelse også gælder for krigsforbryderne.

Dét betyder bl.a. at krigsforbryderne kan prøveløslades på halv tid eller senest efter afsoning af syv-tolvtedele af straffen, fordi de skal udvises af Danmark efter afsoningen.

Danmark betaler
Men krigsforbrydertribunalet i Haag har dog sat nogle klausuler, som gør, at prøveløsladelse og benådning efter Danmarks regler skal forelægges domstolen i Haag.

Hvis FN-domstolen ikke vil acceptere løsladelsen før tid i Danmark, kan den flytte krigsforbryderen til fortsat afsoning i et andet land.

Danmark betaler hele udgiften for at holde de dømte krigsforbrydere indspærret i et dansk fængsel. Staten får intet refunderet fra hverken FN eller de dømtes hjemlande. En celle-plads i et lukket dansk fængsel koster cirka 575.000 kr. om året.

Kriminalforsorgen oplyser ikke, hvor de tre dømte krigsforbrydere sidder, men der er givetvis tale om de lukkede statsfægsler som Vridsløselille, Nyborg eller Statsfængslet Østjylland.

Massemordere
Den første krigsforbryder som Danmark tog imod var Ranko Cesic, der drev sit terror-regime i en af de 30 fangelejre som serberne oprettede under starten af krigen. Han tilstod under retssagen i Haag, at han skød eller tævede mindst 10 fanger til døde i Luka-lejren.

Han blev i marts 2004 idømt 18 års fængsel, også for at have truet to muslimske brødre til at have sex med hinanden. Ellers ville de blive skudt.

Viceadmiral Miodrag Jokic afsoner syv års fængsel for angrebet på byen Dubrovnik i Kroatien den 6. december 1991. Han tilstod to drab, grusom behandling af civile, ulovligt angreb og ødelæggelse af historiske bygninger i Dubrovniks gamle bydel.

Var Radovan Karadzic´s støtte
Radoslav Brdjanin fik nedsat sin straf fra 32 til 30 års fængsel i april sidste år. Han blev fundet skyldig i bl.a. deportationer af ikke-serbere, forbrydelser mod menneskeheden og tortur.

Radoslav Brdjanin var et prominent medlem af den bosnisk-serbiske leder Radovan Karadzic´s parti, der stod for etniske udrensninger af kroater og muslimer. Brdjanin ledede regionen Krajina og lukkede øjnene for grusomhederne.