Tre ansatte i Bygningsstyrelsen risikerer at blive bortvist efter en række mistænkelige aktiviteter.

Styrelsen vil - efter Kammeradvokaten har undersøgt sagen - indlede høring af tre ansatte med henblik på bortvisning.

Styrelsen har allerede bortvist fem personer efter flere mistænkelige handler med installationsfirmaet Kemp & Lauritzen. Men skandalen om suspekte salg af blandt andet mobiltelefoner og tablets har tilsyneladende et ekstra lag, må man forstå, efter Kammeradvokaten har gennemgået sagen:

En række personer i 'Center for Facility Management' har i flere tilfælde fået uretmæssige fordele fra flere af styrelsens leverandører i strid med gavepolitikken, lyder konklusionen.

De pågældende medarbejdere alle har været tilknyttet samme team, og det understøtter, at der igennem flere år har eksisteret en usund kultur, hvor det synes at have været almindeligt accepteret, at der - trods klare interne regelsæt - kunne modtages gaver og rabatter på private indkøb hos leverandører, foretages indkøb af IT-udstyr på styrelsens regning uden om styrelsens IT-afdeling samt i et vist omfang foretages sløring af fakturaspecifikationer, lyder det i en rapport fra Kammeradvokaten.

'Det er en alvorlig sag,' lyder det fra direktør i Bygningsstyrelsen, Rasmus Brandt Lassen.

Kemp & Lauritzen har via advokater også undersøgt sagen. Man nåede frem til, at skandalen også omfattede, at fire ledere havde brugt et stort beløb på restaurantbesøg.

Kemp & Lauritzen, der arbejder med el og vvs, har cirka 2000 ansatte.