Tolken Berevan Sarhank bekræfter B.T.s massive dækning af tolkes svindel med teoriprøver, i asylsager, ved skilsmisser og hos socialemyndigheder.

 • Fakta om tolke
 • Alt for mange dårlige tolke

  »Svindel med teoriprøver og hjælp til tekniske spørgsmål under selve køreprøven har stået på i årevis. Men det er eksploderet i de senere måneder, og så længe politiet tillader, at kørelærere og aspiranter selv tager en tolk med til prøverne, har de kun sig selv at takke for svindelen.«

  For første gang står en indvandrertolk frem og lægger navn til de massive og horrible afsløringer, B.T. gennem den seneste uge har afdækket.

  Tolken, Berevan Sarhank, har tolket i arabisk og kurdisk i 10 år for bl.a. Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, politi, amter og Roskilde Kommune. Berevan Sarhank har valgt at blotlægge al sin viden for B.T.:

  »Da jeg forleden så Naser Khader fortælle om sine oplevelser fra tiden som tolk, tænkte jeg, at han skal ikke stå alene. Jeg kan nikke genkendende til samtlige de afsløringer, B.T. har skrevet om i den seneste uge.

  Tolke, der mistolker i asylsager, tolke, der ikke bare hjælper aspiranter med at snyde sig gennem teoriprøven, de hjælper også med svar på tekniske spørgsmål under køreprøven. Derudover har jeg eksempler på tolke, der hjælper deres venner til socialt bedrageri med fupskilsmisser, dagpenge og udeblivelse fra sprogskoler,« siger Berevan Sarhank.

  I onsdags opfordrede chefen for Udlændingestyrelsens asylafdeling, Anni Fode, alle tolke, der havde viden om svindel, til at gå til politiet, hvorfor gør du ikke det?

  »Det er ikke tolkens opgave at stikke andre. Når jeg træder frem, så er det alene for at bekræfte de artikler, B.T. har trykt, og bekræfte Naser Khaders udtalelser. Det må være politiets opgave at undersøge og klarlægge, hvad der foregår. Svindelen foregår for øjnene af dem,« siger Berevan Sarhank.

  Politiet kan jo ikke arabisk, hvordan skal de så kunne afsløre svindelen?

  »Politiet kunne jo begynde med at undersøge, om de tolke, der dukker op til f.eks. teori- og køreprøver vitterlig er tolke, som er godkendt af Rigspolitiet.

  Desuden kunne Rigspolitiet og de ansvarlige myndigheder lade være med at godkende rævl og krat som tolke. Der bliver jo hverken aflagt prøver eller på anden måde truffet foranstaltninger, som kan sandsynliggøre, at den person, der søger om godkendelse som tolk, vitterlig kan sit modersmål på en forsvarlig måde.

  Flere kurdere tolker også arabisk, på trods af at de kun kan meget lidt arabisk. Andet sprog skal være lige så perfekt som modersmålet.«

  Har du kendskab til svindel med teoriprøver?

  »Det er velkendt i indvandrerkredse, at man så let som ingenting kan købe en tolk for 2.500-3.500 kroner og bestå sin teoriprøve i både Køge, Ringsted, Næstved og Roskilde. Det er ikke bare på Sjælland, det foregår, det er over hele landet. Adskillige kørelærere har desuden underhåndsaftaler med tolke, der får 300 kroner for hver elev, de anviser.«

  Kan du bevise det?

  »Jeg sidder som tolk i integrationsafsnittet i Roskilde Kommune, her kommer de unge arabere, kurdere, tyrkere og afghanere. De praler med, at de har fået sådanne tilbud.

  Jeg kan oplyse, at i uge 44 var otte indvandrere til teoriprøve i Køge. Det var aftalt på forhånd, at to skulle dumpe for at holde sig til den gennemsnitlige dumpeprocent. I samme uge var fem indvandrere til prøve i Ringsted, her var ligeledes to elever udpeget til at dumpe.

  De, der dumpede, var garanteret, at de bestod prøven inden for de følgende 14 dage. De unge praler med, at de aldrig har sat deres ben i et teorilokale. Ifølge reglerne skal de også køre fire timer på en manøvrebare, men de har kun været der en halv til en hel time. Det er decideret livsfarlige bilister, der sendes på gaden.«

  Hvordan kan denne svindel stoppes?

  »Man kan kun komme det til livs, hvis de motorprøvesagkyndige selv bestiller tolke til disse prøver og vel at mærke, sørger for, at det aldrig er de samme tolke, som dukker op. Aspirant og kørelærer må ikke vide, hvem der tolker.

  Hvis man vil ofre nogle få tusinde kroner, så kan man helt løse problemet ved at oversætte spørgsmålene og få dem indtalt på bånd på de forskellige sprog én gang for alle, eller oversætte spørgeskemaet til de respektive sprog, så ville enhver tvivl om svindel være væk.«

  Du hævder, at der også svindles i asylsager?

  »Jeg har overhørt samtaler mellem tolke og asylansøgere, hvor tolken ordret har sagt: Jeg laver en sag for dig, og jeg sørger for, at den kommer igennem i Flygtningenævnet.«

  Udlændingestyrelsen hævder hårdnakket, at det er udelukket at svindle!

  »Så må jeg for det første have en utrolig dårlig hørelse, for det andet så må de mennesker, som får asyl, lyve. Jeg har ikke én, men adskillige gange hørt folk sige, at hvis ikke tolken havde hjulpet mig igennem alle de spørgsmål og svaret, som han gjorde, så havde jeg aldrig fået asyl.«

  Kan man forestille sig mistolkning, hvor tolken oversætter bevidst urigtigt i en asylsag, og forhindrer, ansøgeren får asyl?

  »Det er ikke utænkeligt. Man skal jo forholde sig professionelt til sit job, men jeg kan ikke afvise, at en korrupt tolk mistolker af rent og skært had til klienten.«

  Har du kendskab til socialbedrageri?

  »Ja, vi oplever ofte, at tolke, som lever i lokalsamfundet, indgår aftaler med landsmænd, der f.eks. er rejst på ferie i hjemlandet uden at meddele det til myndighederne.

  Tolken sørger så for at tjekke vedkommendes post, og er der breve fra socialforvaltningen eller sprogskolen, så ringer tolken på vegne af sin landsmand og melder vedkommende syg. Klienten honorerer det med dyre gaver som f.eks. dyre ure, der medbringes fra ferien.«

  B.T. har beskrevet, hvordan tolke medvirker til fiktive skilsmisser for at skaffe flere penge til landsmænd og tolkehonorar til sig selv?

  »Jeg har læst artiklen, og det er et sjovt problem. For det første er skilsmisser blandt muslimer i hjemlandet uhyre sjældne. Men der er flere tolke, der tilråder og vejleder ægtepar til skilsmisse, for at de kan få flere penge ud af de offentlige kasser.

  Hvis f.eks. et kurdisk ægtepar kommer til Danmark, så er de gift i hjemlandet på imamens papirer; de har indgået et islamisk ægteskab. I Danmark bliver de skilt på danske papirer, det har ingen indvirkning på deres islamiske ægteskab, og de er ikke skilt på imamens papirer.

  Hvis en skilsmisse skal være reel, så skal statsamterne bede om at få imamens papirer, og så kan jeg garantere, at skilsmisseprocenten blandt arabere, kurdere, tyrkere og afghanere vil falde drastisk,« siger Berevan Sarhank.