Lyt til artiklen

Et netværk af korrupte tolke skaffer irakiske, kurdiske og turkmenske indvandrere gennem teoriprøven mod et honorar på 2.500 kroner.

Politiet i en række større sjællandske byer arbejder på højtryk for at afsløre et netværk af korrupte tolke, der gennem koder i oversættelsen af spørgsmål til teoriprøven sikrer, at kommende bilister består teoriprøven uden at kunne ét ord på dansk.

»Det er rystende, det, der foregår. Men når reglerne tillader, at en indvandrer kan få et dansk kørekort uden at kunne læse den danske tekst på en undertavle, så kan vi ikke andet end lade eleven bestå,« siger en køreprøvesagkyndig til B.T. og tilføjer:

»Det er Rigspolitichefen, der godkender og giver indvandrere bevis på, at de må tolke for politiet. Men det er bemærkelsesværdigt, at dumpeprocenten blandt elever, som jeg vil betegne som analfabeter, til køreprøven ligger på linje med dumpeprocenten blandt danske elever.

Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at en andengenerationsindvandrer, der taler flydende dansk, kan få en arabisk tolk med til sin teoriprøve. Da jeg spurgte, hvorfor han havde tolk med, svarede aspiranten, det er, fordi jeg gerne vil træne mit arabiske sprog.«

En kurdisk- og en arabiskfødt kørelærer med køreskoler på Frederiksberg og Vesterbro i København indgår i det netværk, som tolkene har opbygget. Tolkene er naturligt nok placeret i byer, hvor der er stor koncentration af indvandrere, asylansøgere og flygtninge. Her udgør tolkene en magtfaktor. I samme øjeblik en indvandrer kommer i klemme i systemet og skal tale med officielle myndigheder som f.eks. socialforvaltning, statsamt eller politi, så indkaldes tolken.

Tolke får 262,70 kr. pr. time plus transportomkostninger. Gennem deres korrupte netværk tjener de tusindvis af kroner sort for at hjælpe landsmænd sikkert gennem problemerne.

B.T. har gennem den seneste måned været i kontakt med 11 indvandrere, der alle har bestået deres teoriprøve med hjælp fra en korrupt tolk. 10 af de 11 har desuden fået deres kørekort betalt af de sociale myndigheder:

»Jeg har hverken bil eller udsigt til at få en bil, men en dag blev jeg kontaktet af tolken, som jeg kender fra Køge. Han tilbød mig et kørekort helt gratis. Han fortalte, at jeg skulle sige til min sagsbehandler, at jeg kunne få arbejde som chauffør i et pizzeria, hvis jeg havde kørekort.

Tolken skaffede mig et stykke papir fra et pizzeria, jeg aldrig have hørt om. På papiret stod der, at jeg kunne få arbejde som chauffør,« fortæller Ali, der ønsker at være anonym, fordi han godt ved, at såfremt han står frem, så mister han sit kørekortbevis.

Herefter gik turen til socialforvaltningen, hvor sagsbehandleren på et par minutter godkendte en bevilling af førerbevis til Ali, dog med den betingelse, at Ali skulle indhente et skriftligt tilbud fra en kørelærer.

»Det var ikke noget problem. Jeg tog med tolken ind til en kørelærer i København. Han fortalte mig, at han skrev et tilbud på 50 timer à 200 kr. pr. time.«

»Kørelæreren sagde, at så mange timer skulle jeg ikke bruge, men overskuddet af timer ville han give mig i kontanter, så jeg kunne betale de andre udgifter ved kørekortet. Underforstået, at så var der 2.500 kr. til tolken, samt penge til stempelmærke,« fortæller Ali.

En anden af de 11 - en kurder - som har fået hjælp til et dansk førerbevis, fortæller om fremgangsmåden:

»Jeg kan hverken læse eller skrive dansk, tolken ordnede det hele for mig.

En dag kom der en kurdisk kørelærer til Ringsted og fortalte mig, at jeg skulle lære at køre hos ham.«

»Jeg har aldrig været til en teoritime. Dagen før jeg skulle til teoriprøve, kom tolken og instruerede mig i, hvordan det foregik. »Vi satte os ind i et lokale, hvor jeg først så en række lysbilleder med forskellige trafiksituationer, derefter fik jeg udleveret et stykke papir på dansk med en masse spørgsmål og udsagn omkring de billeder, jeg havde set.

Til hvert spørgsmål var der to til fire svarmuligheder i felter, der skulle krydses af. Tolken oversatte alle spørgsmålene til kurdisk. Han havde instrueret mig i, at hvis han indledte sætningen med ordet »spørgsmål«, så skulle jeg ikke sætte kryds, men sagde han »spørgsmålet« (bestemt form, red.), så skulle jeg sætte kryds. Fidusen er, at den politimand, som overværer teoriprøven, ikke kan høre forskel på de to ord.

Ifølge de 11 indvandrere, B.T. har været i kontakt med, ville de alle være dumpet, hvis teoriprøven var foregået uden svindel.

Politiassistent Carsten Riis, Køge, bekræfter, at der er en efterforskning i gang omkring svindel ved teoriprøver:

»Vi arbejder med sagen sammen med bl.a. Ringsted og Næstved politikredse. Sagerne har verseret i tre-fire måneder.

Vi har intet konkret endnu, men der er for mig ingen tvivl om, at de tolke, der optræder ved teoriprøverne, er eksperter på området.

Desuden finder jeg det bemærkelsesværdigt, at andengenerationsindvandrere, der er født og opvokset her i landet, møder med tolk, når de skal til teoriprøve.«

B.T. har forelagt sagen for justitsminister Lene Espersen (K):

»Hvis oplysningerne i artiklen er rigtige, tager jeg på det kraftigste afstand fra fremgangsmåden. Enhver form for svindel med køreundervisning og teoriprøver er selvsagt helt uacceptabelt - og derfor er jeg meget tilfreds med, at politiet allerede er i gang med at undersøge sagen.«

Afsløringen kommer som et chok for formanden for Dansk Kørerlærer-Union, Erling Hansen:

»Vi må på det skarpeste tage afstand fra sådanne tilstande.

Det er helt uacceptabelt, og jeg vil følge politiets arbejde. Vi kan ikke billige sådan noget.«