Med på en telefon er en tolk fra den anden ende af landet, da forældreparret tager plads i det lille retslokale ved Frederiksberg Byret.

Ingen af dem forstår dansk, og det er derfor op til tolken at forklare dem, at politiet mistænker dem for i månedsvis at have udsat deres spæde søn for ruskevold, og at anklageren derfor vil have dem varetægtsfængslet.

Hver en sætning udtalt under grundlovsforhøret bliver oversat til en indisk dialekt så sjælden, at det har været svært at finde en tolk i Danmark, der kunne møde op i retten lørdag eftermiddag.

Så svært, at den noget primitive løsning med en telefon på højtaler er blevet taget i brug.

Flere gange må både anklager og retsformand forsimple deres udsagn og droppe de termer, der ellers normalt bliver brugt i retten. Simpelthen for at sikre, at alvoren og sagens detaljer ikke går tabt i tolkningen.

De sigtede har nemlig krav på at vide, hvorfor de er havnet i politiets søgelys.

Koncentreret lytter parret, der begge er iklædt sandaler, til tolken, der flere gange må spørge, om hun har forstået det rigtigt, inden hun oversætter.

Telefonen rykker sig rundt i lokalet. Først forbi retsformanden, der oplyser de sigtede om deres rettigheder. Så mod anklageren, der skal fortælle, hvad det hele drejer sig om.

Manden skæver kort mod kvinden, da sigtelsen mod dem bliver læst op.

Ifølge Københavns Politi har den 31-årige kvinde og den 34-årige mand fra sønnens fødsel 29. maj 2023 og frem til 21. september udøvet grov vold mod deres søn. Så grov vold, at der er sket alvorlige skader på drengen.

De er derfor ikke alene sigtet efter straffelovens paragraf 245 om grov vold, men også efter 246, som kan skærpe straffen for overtrædelsen til op til 10 års fængsel, hvis volden har 'været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader (...), at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder'.

Deres forsvarere lader retten vide, at parret nægter sig skyldige i sigtelsen.

Mere når B.T.s udsendte ikke at høre, før dørene efter anmodning fra både anklagemyndigheden og den ene forsvarer lukkes.

Retsformanden begrunder sin beslutning med henvisning til sagens alvor og det faktum, at kvinden og manden nægter sig skyldige.

Det er derfor uvist, hvad der ligger til grund for politiets mistanke mod parret, der blev anholdt klokken 6.40 lørdag morgen.

Sikkert er det dog, at retsformanden ved grundlovsforhørets afslutning vurderer, at der er begrundet mistanke mod parret, og at der er risiko for, at de på fri fod vil forsøge at unddrage sig retsforfølgelse.

Derfor er de begge blevet varetægtsfængslet frem til 26. oktober.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.